Koło Naukowe Studentów Biotechnologii

Koło skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu biotechnologii, biochemii i biologii molekularnej. Członkami koła są zazwyczaj studenci od III do V roku, uczęszczający na seminarium z biologii molekularnej. Prowadzą oni badania w pracowniach Katedry Biologii Molekularnej KUL, pod okiem pracowników tej katedry, a uzyskane przez nich wyniki są opisywane w pracach magisterskich, jak też prezentowane na corocznym Zjeździe Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii i Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Do tej pory studenci Koła zorganizowali Zjazd ASSB (2002) oraz kilka wykładów, na które zaproszeni byli naukowcy z różnych dziedzin. Członkowie KNB aktywnie uczestniczą w promocji Uczelni, co roku uczestnicząc w Dniach Otwartych Drzwi, jak też są współorganizatorami projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wiedza zdobyta podczas aktywnej działalności w pracach Koła, umożliwia absolwentom znalezienie ciekawej pracy nie tylko w sektorze związanym z ochroną środowiska ale i poza nim, m.in. w firmach farmaceutycznych i na wyższych uczelniach.

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2016, godz. 09:35 - Kamil Chudzik