Po przemianach ustrojowych w Polsce w roku 1989 na jaw zaczęły wychodzić kolejne skrzętnie ukrywane do tej pory fakty historyczne. To czego do tej pory można było dowiedzieć się tylko od rodziców czy dziadków, co napawało grozą i często niedowierzaniem, ujrzało światło dzienne. Wiele wydarzeń tak jak mord w Katyniu, rzeź na Wołyniu oraz fakt działalności polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 r. zostało podanych do wiadomości publicznej.

 

19 stycznia 1999 na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany Instytut Pamięci Narodowej. Jego pracownicy zaczęli docierać do coraz to nowszych i bardziej przerażających faktów związanych z masową likwidacją żołnierzy Armii Krajowej zwanych popularnie Żołnierzami Wyklętymi. Wyklętymi przez totalitarny ustrój komunistyczny narzucony Polsce Ludowej przez ZSRR. Również zaczęto odkrywać jak ważną rolę w chociażby zapewnieniu bezpieczeństwa zwykłym ludziom odgrywali właśnie żołnierze wyklęci po zakończeniu wojny. Społeczeństwo polskie zaczęło być powoli oswajane z zatajaną przez długie lata prawdą o bohaterskich działaniach tych żołnierzy. O ich gotowości do walki o niepodległą i demokratyczną Polskę, o ich otwartości na współtworzenie nowej rzeczywistości pom zrzuceniu jarzma sowieckiej okupacji.

 

Dnia 6 listopada 2013 roku studenci z  Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów KUL „Nowoczesne Kształcenie” świadomi wagi tych wydarzeń oraz potrzeby przekazania dalej pełnego obrazu tamtych dni w kontekście zbliżającego się Święta Niepodległości Polski, zorganizowali spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej, Panem Mirosławem Surdejem, inspektorem oddziału IPN w Rzeszowie. Zgromadzonych gości przywitał i jednocześnie uroczyście rozpoczął spotkanie Ks. Prof. Tomasz Rakoczy, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Podkreślił on ważną rolę takich właśnie inicjatyw studenckich, które mają na celu nie tylko przybliżać i utrwalać prawdę historyczną, ale i pomagać w kształtowaniu świadomej tożsamości obywatelskiej u studentów, którzy kiedyś będą pełnić ważne funkcje w dojrzewającym dziś społeczeństwie. W gronie przybyłych znaleźli się nie tylko studenci ale także przedstawiciele Stalowowolskiego Klubu Gazety Polskiej jak również mieszkańcy Stalowej Woli zainteresowani tą tematyką. Cieszy nas fakt, że mimo różnicy pokoleniowej w atmosferze wzajemnego szacunku wszyscy zgromadzeni goście z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Pana Inspektora.  Również i frekwencja wśród przybyłych na spotkanie studentów była wysoka. Podczas prelekcji Pan Surdej zaprezentował główne aspekty dotyczące realiów jakie panowały w powojennej Polsce, ich przełożenia na zwykłych ludzi, związane z tym przyczyny powstania Polskiego Podziemia Niepodległościowego, jego działalność nie tylko militarną ale i wywiadowczo-informacyjną oraz metody walki aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, o których skali brutalności wielu z nas nie miało dokładnego pojęcia.

 

Podczas spotkania Pan Inspektor prezentował archiwalne dokumenty opisujące zdarzenia tamtych lat jak również oryginalne zdjęcia, które dokumentowały działalność zarówno Żołnierzy Wyklętych jak też akcje funkcjonariuszy UB kierowane przeciw nim. Co ciekawe zdjęcia prezentowane przez Pana Mirosława Surdeja nie były do tej pory nigdzie publikowane.

 

Na zakończenie była możliwość dyskusji z Panem Inspektorem a także indywidualnej rozmowy. Cieszymy się bardzo, że nasza studencka inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem. Już teraz docierają do nas sygnały o chęci i potrzebie przygotowania innych spotkań, na których poruszane będą tematy dotyczące nieznanych powszechnie wydarzeń z historii. Bo, jak podkreślił Pan Surdej, większość dzisiejszych podręczników do historii kończy się na roku 1944, który miał być dla Polski momentem wyzwolenia.

 

- Autor: Krzysztof Hoffmann

 

LINKI ZEWNĘTRZNE:

 

GALERIA ZDJĘĆ:

Więcej [+]

Autor: Krzysztof Hoffmann
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2014, godz. 17:59 - Krzysztof Hoffmann