Zbigniew Wróblewski

Karol Darwin w pracy O pochodzeniu człowieka napisał: Całkowicie podpisuje się pod zdaniem tych autorów, którzy utrzymują, że najważniejszą ze wszystkich różnic istniejących pomiędzy człowiekiem a niższymi zwierzętami jest zmysł moralny, czyli sumienie. Zdaniem wielu naukowców różnicę tę można wyjaśnić ewolucyjnie. Nasze przekonania moralne (jakie jest dobre lub złe postępowanie, albo ogólniej, co to jest dobro, co to jest zło), nasz sposób przyswajania sobie norm moralnych, preferowane systemy norm w różnych kulturach, geneza zachowań moralnych – wszystkie to daje się wyjaśnić jako skomplikowane systemy służące korzyściom biologicznym naszego gatunku.

Krótko rzecz ujmując: różnimy się od zwierząt zmysłem moralnym, ale jest on jednak wytworem ewolucji. Wielu ciekawych przykładów zachowań protomoralnych dostarczają badania z zakresu psychologii ewolucyjnej, etologii, socjobiologii, antropologii kulturowej, które wskazują na ciągłość ewolucyjną między człowiekiem a jego ewolucyjnymi przodkami, np. zachowania altruistyczne, poczucie sprawiedliwości, lojalność, poświęcenie.

  • Czy takie wyjaśnienia dotykają jednak istoty dobra i zła?
  • Czy ewolucyjnie można wyjaśnić nasze odkrycia i wybory wartości.
  • Czy istnieją ważne elementy świata wartości, które są poza zasięgiem działania biologicznych mechanizmów?

dr hab. Zbigniew Wróblewski, adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody Ożywionej KUL, redaktor i autor dwóch monografii oraz wielu artykułów naukowych. Uwielbia podróże, słodycze (zwłaszcza ciasta), jest świetnym tancerzem i popularyzatorem nauki. Jego główne zainteresowania naukowe to:

  • filozofia przyrody ożywionej,
  • filozofia ekologiczna,
  • etyka ekologiczna,
  • bioetyka.
 Zbigniew Wróblewski

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, godz. 14:15 - Andrzej Zykubek