Z wielką radością informujemy, że Senat KUL na posiedzeniu w dniu 5 maja 2016 r. wybrał Pracownika Wydziału Filozofii O. dr hab. Marcina Tkaczyka, prof. KUL, Kierownika Katedry Logiki, na stanowisko Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Ojciec Profesor będzie wspierał ks. prof. Antoniego Dębińskiego, który został wybrany na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i współpracował z Prorektorem ds. administracji i finansów, którym został wybrany dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, a także Prorektorem ds. studentów, wychowania i promocji Uczelni, którego wybór zostanie dokonany podczas kolejnego posiedzenia Senatu.

Nowe władze Uczelni swoją kadencję rozpoczną 1 września 2016 roku, a zakończą 31 sierpnia 2020 roku.

 

Serdecznie gratulujemy wyboru!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2016, godz. 10:59 - Andrzej Zykubek