Program MOSTuka_t1_200 skierowany jest do studentów oraz doktorantów, którzy przez jeden semestr lub rok akademicki chcieliby realizować swoje zainteresowania naukowe na innym uniwersytecie w Polsce.


Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia, bądź po pierwszym roku studiów doktoranckich.


W przypadku studentów studia semestralne lub dwusemestralne są realizowane w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów, które mogą być wybrane z różnych semestrów danego kierunku lub kierunków pokrewnych. Program ten przygotowuje student, a zatwierdzają dziekani wydziału macierzystego i przyjmującego. Musi on zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze.

 

Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich wybranego uniwersytetu, ale także poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej, pracy laboratoryjnej czy innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

 

Regulamin MOST

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 13:55 - Monika Wilczek