www.kul.pl/przyrodoznawstwo


Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to

  • Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

    szansa zaprojektowania, zgodnie z zainteresowaniami naukami o życiu lub o Ziemi i Wszechświecie, własnego programu studiów. Sprzyja temu bogata oferta zajęć do wyboru
    • rozwijająca indywidualne zainteresowania przyrodnicze i zawodowe studentów,
    • umożliwiająca podjęcie w szerokim zakresie problemów filozoficznych ujawniających się w podstawach nauk przyrodniczych oraz w związku z wynikami tych nauk.
  • ustawiczne kształcenie i nieustanne pogłębianie wiedzy z zakresu dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych. Dzięki temu nabędziesz  umiejętności jasnego mówienia i pisania, komunikowania się i prowadzenia dyskusji.
  • Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

    wykorzystywanie najnowszej wiedzy przyrodniczej (np. astrobiologia, ontogeneza, geneza życia, biologiczne podstawy procesów poznawczych, kosmologia współczesna, struktura materii). Nie bez znaczenia jest również fakt, że w świetle współczesnej wiedzy przyrodniczej zwraca się uwagę na jej kontekst światopoglądowy i religijny.
  • badania nad poznaniem naukowym, jego metodami, celami i zakresem, dlatego wiele miejsca poświęcamy filozofii nauk przyrodniczych, a w szczególności filozofii fizyki, biologii i kosmologii oraz aksjologii nauki i w nauce oraz kwestiom bioetycznym.
  • odpowiedź na intelektualne wyzwania współczesności i interesującą propozycją kształcenia systemowego i zintegrowanego.

 

Interdyscyplinarne studia Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody mogą być

  • bardziej przyrodnicze lub
  • bardziej filozoficzne

skoncentrowane na badaniu

  • powstania i ewolucji układów żywych
  • początków i ekspansji Wszechświata
  • filozofii fizyki lub biologii
  • aksjologii nauki i bioetyce.

Jakie dokładnie? O tym sami decydują nasi Studenci.


Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 07:40 - Andrzej Zykubek