Projekt OTWARTA INTEGRACJA jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r., zaś docelowo projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2018 r. Wartość projektu wynosi 742 650,00 zł, z czego 556 987,50 zł pochodzi ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt zakłada stworzenie skutecznego i innowacyjnego modelu wsparcia i modułu na rzecz integracji studentów cudzoziemców (obywateli państw trzecich) studiujących w Lublinie. Projekt łączy w sobie działania na rzecz wsparcia migrantów oraz wprowadzenia ich w społeczeństwo polskie, kursy języka polskiego, tygodnie orientacyjne i szkoły letnie. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich studentów Lublina pochodzących spoza Unii Europejskiej.

Projekt jest zgodny z celem ogólnym naboru, czyli działaniami na rzecz integracji migrantów, gdyż skierowany jest bezpośrednio do studentów cudzoziemców – obywateli państw trzecich, których liczba w Lublinie wciąż rośnie (regulamin_wersja_polska, regulamin_wersja_angielska)

Projekt realizuje cel bezpośredniego wsparcia migrantów i wprowadzenia w społeczeństwo polskie poprzez następujące działania:

  1. Szkolenia w bloku integracyjno kulturowym
  2. Szkolenia językowe
  3. Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy
  4. Organizację dwóch edycji Orientation week dla studentów cudzoziemców
  5. Opracowywanie i wysyłanie Newslettera skierowanego do studentów (OPEN INTEGRATION NEWSLETTER)
  6. Organizację dwóch edycji Szkoły Letniej „Summer School - Protection of Migrants Rights”
  7. Działania asystenta integracyjno-legalizacyjnego
  8. Stałe wsparcie integracyjne dla studentów cudzoziemców dzięki działaniom studentów z Polski (guardian angels) na bazie wspólnego pomieszczenia na Uniwersytecie zwanego „common room”

 

Beneficjentami końcowymi projektu są studenci cudzoziemcy studiujący w Lublinie. Zgodnie z założeniami projektu z pomocy skorzysta łącznie 600 cudzoziemców.

Projekt realizowany będzie przez KUL, a zaangażowane w jego merytoryczną realizację będą 4 jednostki - Uniwersytet Otwarty KUL, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL; Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną oraz Dział Kształcenia.

Zarządzaniem administracyjnym i rozliczeniem projektu zajmować się będzie Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

 

 

Regulamin rektutacji i uczestnictwa w szkoleniach

Formularz zgloszeniowy

Regulations of recruitment and participation in the workshops

Application form

 

 

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, godz. 12:00 - Anna Przybyła