Projekt OTWARTA INTEGRACJA jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r., zaś docelowo projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2018 r. Wartość projektu wynosi 742 650,00 zł, z czego 556 987,50 zł pochodzi ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

 

Projekt Otwarta Integracja skierowany jest do studentów cudzoziemców (spoza UE) studiujących na lubelskich uczelniach.

Uczestnicy w ramach projektu korzystają z możliwości m.in. poznawania kultury polskiej, nauki języka polskiego, udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, integracji ze studentami polskimi i zagranicznymi. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Otwarta Integracja to szansa na udział w:

 

  1. Orientation week, który ułatwi Ci pobyt w Lublinie i na uczelni.
  2. Summer School, skierowanej do osób zainteresowanych prawami migrantów.
  3. kursie języka polskiego ułatwiającego porozumiewanie się i przygotowanie do egzaminów. Nasi lektorzy służą pomocą w redagowaniu prac zaliczeniowych.
  4. szkoleniach integracyjno-kulturowych, które wprowadzą Cię w świat polskiej historii, kultury i tradycji.
  5. szkoleniach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia.
  6. Common Room - miejsce spotkań dla wszystkich studentów, organizacji wspólnych wydarzeń. Stałe wsparcie integracyjne dla studentów cudzoziemców, dzięki działaniom studentów z Polski (guardian angels).

Dodatkowo uczestnicy mogą korzystać z pomocy asystentów integracyjno-legalizacyjnych oraz otrzymywać informacje o ciekawych wydarzenia z Newslettera (OPEN INTEGRATION NEWSLETTER).

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie do Biura Projektu uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin projektu 

Formularz projektowy

 

Oświadczenie

Rules of recruitment

Application form

 

Declaration

 

Dołącz do nas!

 

 

Projekt realizowany przez: Uniwersytet Otwarty KUL, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL; Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Dział Kształcenia oraz Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 14:13 - Marlena Struś