O PROJEKCIE

Głównym celem projektu „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa” jest podniesienie do III.2018 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 233 studentów/tek WPPKiA KUL (161 kobiet/72 mężczyzn) studiów stacjonarnych poniższych kierunków:

- IV rok kierunku prawo,

- V rok kierunku prawo,

- II rok II stopnia kierunku prawo w biznesie,

- III rok I stopnia kierunku europeistyka,

- II rok II stopnia kierunku europeistyka,

- III rok I stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim,

- II rok II stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim

dzięki stażom wysokiej jakości.

 

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 30.06.2017 r.

 

Budżet projektu: 1 993 137,96 PLN, w tym 1 933 343,82 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 233 osób, w tym 161 kobiet i 72 mężczyzn.
  2. Liczba osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe dzięki stażom wysokiej jakości – 233 osób, w tym 161 kobiet i 72 mężczyzn.
  3. Liczba osób, które zadeklarowały, że odbycie staży ułatwi im znalezienie zatrudnienia spełniającego ich oczekiwania - 175 osób, w tym 121 kobiet i 54 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 233 studentów/tek WPPKiA KUL (161 kobiet/72 mężczyzn) studiów stacjonarnych poniższych kierunków:

- IV rok kierunku prawo,

- V rok kierunku prawo,

- II rok II stopnia kierunku prawo w biznesie,

- III rok I stopnia kierunku europeistyka,

- II rok II stopnia kierunku europeistyka,

- III rok I stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim,

- II rok II stopnia kierunku europeistyka w języku angielskim.

 ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłuży następujące zadanie:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRAWO, PRAWO W  BIZNESIE, EUROPEAN STUDIES, EUROPEISTYKA KUL (01.05.2016-30.06.2017, 140 3 m-cznych staży w wymiarze 168 godz./m-c i 93 3 m-cznych staży w wymiarze
120 godz./m-c).

Celem zadania jest rozwój praktycznego kształcenia studentów/tek, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2015/2016.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 13:56 - Marlena Struś