Głównym celem projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie ,,Studia nad pracą ludzką” jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty kształcenia na studiach III stopnia na  Wydziale Nauk Społecznych poprzez utworzenie i zrealizowanie jednej edycji nowych, wysokiej jakości Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich  ,,Studia nad pracą ludzką” oraz wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. badawczo – rozwojowych
w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego do XII.2022 (21 osób, 16K/5M).

 

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2022 r.

 

Budżet projektu: 1 999 069,20 PLN, w tym 1 939 097,12 PLN.

dofinansowania z Funduszy Europejskich.

                       

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowi 21 osób, które ukończyły studia wyższe w jednej z następujących dyscyplin: pedagogika, psychologia i socjologia zatrudnionych w podmiotach, w których prowadzone są badania/działania na rzecz osób pracujących.

 

ZADANIA

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadania:

  1. Powołanie i prace Komisji/Zespołów oraz Rady Programowej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ds. Jakości
  2. Przygotowanie wysokiej jakości interdyscyplinarnych studiów doktoranckich ,,Studia nad pracą ludzką" na Wydziale Nauk Społecznych
  3. Przeprowadzenie wysokiej jakości interdyscyplinarnych studiów doktoranckich ,, Studia nad pracą ludzką" na Wydziale Nauk Społecznych
  4. Zrealizowanie przez doktorantów wyjazdów na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe
  5. Przeprowadzenie wykładów w języku angielskim  przez profesorów wizytujących z zagranicy
  6. Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich dla doktorantów
  7. Publikowanie wyników badań doktorantów w recenzowanych czasopismach

  

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE LAT AKADEMICKICH 2018-2022

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2018, godz. 11:48 - Anna Branica