Komitet Redakcyjny

 

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. KUL
ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna, prof. Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie
prof. dr hab. Józef Fert
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
dr hab. Przemysław Gut
prof. dr hab. Karol Klauza
ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
prof. dr hab. Marek Pawlak  
dr hab. Grzegorz Tylec – redaktor naczelny
mgr Robert Kryński – sekretarz redakcji
mgr Katarzyna Drop – redaktor stylistyczny i językowy

 

Osoba dokonująca korekty językowej tekstów w języku angielskim i niemieckim – mgr Michał Kargul  

Adres:

Al. Racławickie 14, p. 34

20-950 Lublin

tel. 81 445 40 34

e-mail: znkul@kul.pl

 

naczelnyznkul@kul.pl – Grzegorz Tylec

redstylznkul@kul.pl – Katarzyna Drop

znkul@kul.pl – Robert Kryński

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 12:45 - Robert Kryński