Czy językowo jest poprawne zdanie: "w ramach teologii reflektowano treści Objawienia Bożego"; może ma tu miejsce błędne zastępowanie zdań: "w ramach teologii prowadzono refleksję nad treściami Objawienia Bożego" lub "w ramach teologii poddawano refleksji treści Objawienia Bożego"?

Semantyka rzeczownika refleksja i czasownika reflektować jest odmienna - wbrew podobieństwu w budowie tych wyrazów. Refleksji można coś poddawać albo nad czymś (lub na temat czegoś) można refleksje snuć, natomiast reflektować - jak podaje Słownik języka polskiego PWN - oznacza 'wyrażać ochotę na coś, np. na kupno czegoś lub pracę na jakimś stanowisku'.

W związku z tym pierwsze z podanych zdań nie jest poprawne. Najlepszą wersją jest stwierdzenie: "W ramach teologii poddawano refleksji treści objawienia Bożego". Warto jeszcze zaznaczyć, że według Pisowni słownictwa religijnego R. Przybylskiej i W. Przyczyny (Tarnów 2011, s. 65) nazwy pojęć religijnych, jak: objawienie Boże, łaska Boża, miłosierdzie Boże itp. zapisujemy małą literą.

 

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 21:43 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn