dr hab. Robert Kozyrski, adiunkt

tel. (081) 536-70-89

e-mail: robkor@kul.pl

 

dsc09137

Życiorys naukowy
1991-1996
: studia magisterskie w zakresie historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1994-1996: Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe (Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera)
1996: magisterium pod kier. dr hab. Henryka Gapskiego, prof. KUL
1998: zatrudniony w KUL
2002: stypendysta w Uniwersytecie Katolickim w Leuven
2003: stypendysta w Uniwersytecie Karola w Pradze
2003: doktorat pod kier. dr hab. Henryka Gapskiego, prof. KUL
2008: członek Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Chełmskiego"
2010: pobyt studyjny/staż w Uniwersytecie Katolickim w Leuven i Parlamencie Europejskim w Brukseli
2012-2015: kierownik projektu badawczego nr 0147/FNiTP/H11/80/2011 pt. Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
2015: habilitacja w KUL
2015: członek Zespołu Ekspertów KUL
2017: pobyt szkoleniowy w Uniwersytecie Katolickim w Leuven (program ERASMUS+ "Staff Mobility for Training")
 
Specjalizacja naukowa
Parlamentaryzm i administracja w Polsce w X-XXI w.
- Relacje kościoły-państwo w XVI-XVIII w.
- Historia Kościoła w Polsce w XVI-XVIII w.
- Geografia historyczna Kościoła w Polsce
 
Członkostwo w organizacjach naukowych
- Stowarzyszenie "Rocznik Chełmski" w Chełmie [od 2004]
- Research Group Early Modern History, Katholieke Universiteit Leuven [od 2017]
- Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddz. w Lublinie [od 2018]
 
Nagrody i wyróżnienia
2004: wyróżnienie Fundacji Aurea Demokratia w konkursie prac doktorskich z lat 2001-2003
2017: Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 
Prywatnie: cromaniak, wielbiciel kultury, historii i kuchni chorwackiej, zwycięzca konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie potrawy chorwackiej zorganizowanego przez CroLove.pl w 2016 r.
Ulubione, sprawdzone i polecane miejsca w Chorwacji: Zagrzeb, Rovinj, Pula, Zadar, Szybenik, PrimostenTrogir, Split, Dubrownik, Park Narodowy Jezior Plitwickich, Park Narodowy Krka
 
Publikacje
Książki:
2. [współautor] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska), ss. 297+5 nlb.
3. [współautor] Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza - monografia historyczna, Siedliszcze 2011, ss. 283+2 nlb.
Teksty w pracach zbiorowych i atlasach:
1. Immigrants, Refugees or Invaders in Europe? Historical and Religious Context, [w:] EU Migration Policy and the Internal Security of the Member States, ed. E. Krzysztofik, E. Toura-Schwierskott, Berlin 2016, s. 13-39.
2. Troska szlachty o unicką katedrę w Chełmie, obraz Matki Boskiej Chełmskiej i bazylianów (na podstawie akt sejmiku chełmskiego XVII-XVIII wieku), [w:] Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny. Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст, red. A. Gil, M. Kalinowski, I. Skoczylas, Lublin-Lwów 2016, s. 275-298.
3. Sejmiki szlacheckie a problematyka wyznaniowa w latach 1648-1772. Próba generalizacji zagadnień na podstawie akt województwa ruskiego, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, red. T. Matuszak, Piotrków Trybunalski 2015, s. 21-39.

6. Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska), ss. 297+5 nlb.

Autor i współautor map w Atlasie:

1. Terytorium Kościoła lubelskiego przed powstaniem diecezji. Territory of the Lublin Chuch before the erecting of the diocese, s. 92-93.

2. Diecezja chełmska i lubelska w 1790 r. The Chełm and Lublin Diocese in 1790, s. 94-95.

3. Diecezja lubelska w 1811 r. The Lublin Diocese in 1811, s. 100-101.

4. Diecezja lubelska w 1818 r. The Lublin Diocese in 1818, s. 103.

5. Diecezja lubelska w 1867 r. The Lublin Diocese in 1867, s. 105.

6. Diecezja lubelska w 1900 r. The Lublin Diocese in 1900, s. 119.

7. Parafie zakonne w (archi)diecezji lubelskiej 1805/7-1865. Parishes run by religious orders in the Lublin (Arch)Diocese 1805/7-1865, s. 152.

8. Parafie zakonne w (archi)diecezji lubelskiej 1919-2009. Parishes run by religious orders in the Lublin (Arch)Diocese 1919-2009, s. 152.

9. Średnia liczba wiernych w parafii 1825. Average number of the faithful in one parish 1825, s. 154.

10. Średnia liczba wiernych w parafii 1870. Average number of the faithful in one parish 1870, s. 154.

11. Średnia liczba wiernych w parafii 1900. Average number of the faithful in one parish 1900, s. 154.

12. Średnia liczba wiernych w parafii 1914. Average number of the faithful in one parish 1914, s. 154.

13. Średnia liczba wiernych na kapłana 1825. Average number of the faithful for one priest 1825, s. 156.

14. Średnia liczba wiernych na kapłana 1870. Average number of the faithful for one priest 1870, s. 156.

15. Średnia liczba wiernych na kapłana 1900. Average number of the faithful for one priest 1900, s. 156.

16. Średnia liczba wiernych na kapłana 1914. Average number of the faithful for one priest 1914, s. 156.

17. Średni wiek kapłana 1825. Average age of a priest 1825, s. 158.

18. Średni wiek kapłana 1870. Average age of a priest 1870, s. 158.

19. Średni wiek kapłana 1900. Average age of a priest 1900, s. 158.

20. Średni wiek kapłana 1914. Average age of a priest 1914, s. 158.

21. Domy zakonne męskie w (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2010. Monastic houses in the Lublin (Arch)Diocese in the years 1805-2010, s. 160.

22. Domy zakonne męskie 1805/1807. Monastic houses 1805/1807, s. 166.

23. Domy zakonne męskie 1811. Monastic houses 1811, s. 166.

24. Domy zakonne męskie 1818. Monastic houses 1818, s. 167.

25. Domy zakonne męskie 1870. Monastic houses 1870, s. 167.

26. Domy zakonne męskie 1939. Monastic houses 1939, s. 168.

27. Domy zakonne męskie 1948. Monastic houses 1948, s. 168.

28. Domy zakonne męskie 1985. Monastic houses 1984, s. 168.

29. Domy zakonne męskie 1992. Monastic houses 1992, s. 168.

30. Domy zakonne męskie 2010. Monastic houses 2010, s. 169.

Autor i współautor wykresów w Atlasie:

1. Parafie i duchowni w dekanatach w 1805/7 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1805/7, s. 96.

2. Parafie i duchowni w dekanatach w 1811 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1811, s. 100.

3. Parafie i duchowni w dekanatach w 1818 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1818, s. 102.

4. Parafie i duchowni w dekanatach w 1867 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1867, s. 104.

5. Parafie i duchowni w dekanatach w 1914 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1914, s. 120.

6. Parafie i duchowni w dekanatach w 1925 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1925, s. 122.

7. Parafie i duchowni w dekanatach w 1939 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1939, s. 124.

8. Parafie i duchowni w dekanatach w 1948 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1948, s. 128.

9. Parafie i duchowni w dekanatach w 1966 r. Parishes and clergymen in the decanates in 1966, s. 130.

10. Zakony i zgromadzenia męskie w (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805/7-2009. Male orders and congregations in the Lublin (Arch)Diocese in the years 1805/7-2009, s. 162-163.

7. Fundusze jako wyraz polityki regionalnej UE. Środki unijne w gminach powiatu chełmskiego 2004-2006, [w:] Europa regionów, red. M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011, s. 248-273.
8. Duchowieństwo parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1805/07-1939, [w:] Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 181-190.
9. Parlamentarzyści duchowni, biskupi diecezji chełmskiej w XVI - I poł. XVII wieku. Zagadnienia oraz ogólne postulaty badawcze, [w:] Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku. Stan badań i postulaty, red. J. Seredyka, D. Kurpiers-Schreiber, Opole 1999, s. 137-147.
 
Artykuły, hasła w encyklopediach i słownikach:
1. Z dziejów świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Odzyskanie kościoła przez katolików w 1944 roku - materiały źródłowe, "Rocznik Chełmski", 21(2017), s. 423-443.
2. Chełmska Diecezja Prawosławna, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 54-59.
3. Dominikanie (Ordo Praedicatorum), zakon w Chełmie (od XIV do 2. poł. XVI w.), [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 95-97.
4. Franciszkanie reformaci (Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae), zakon w Chełmie (1737-1864, 1936-1939, od 1944), [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 121-123.
5. Jezuici (Societas Iesu), zakon w Chełmie (1920-1931), [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 181.
6. Kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Apostoła, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 2: Miejsca, cz. 1: A-K, Chełm 2017, s. 223-225.
7. [Ośrodek Badań n. Geografią Historyczną Kościoła w Polsce] 60 lat historii i osiągnięć, "Przegląd Uniwersytecki", 4-5(2017), s. 52-53.
8. Rzewuski Michał Florian, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1, cz. 2: Ludzie, Chełm-Lublin 2013, s. 161-162.
9. Rzewuski Stanisław Mateusz, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1, cz. 2: Ludzie, Chełm-Lublin 2013, s. 163-164.
10. Słowacja, I. Kościół katolicki - A. Kościół rzymskokatolicki, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 368-371.
11. Sejm, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 17, Lublin 2012, kol. 1354-1355.
12. Sejmik szlachecki, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 17, Lublin 2012, kol. 1356-1358.
13. Gorajski Zbigniew, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1: Ludzie, Chełm 2011, s. 80-82.
14. Susza Jan, imię zakonne Jakub, [w:] Encyklopedia Chełma, red. Z. Gardziński i in., t. 1: Ludzie, Chełm 2011, s. 276-278.
15. Szlachta, kościół, podatki. Czopowe i szelężne w ziemi chełmskiej w XVII-XVIII w., "Rocznik Chełmski", 15(2011), s. 125-137.
16. Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego 2004-2009, "Politologia i Stosunki Międzynarodowe", 3(2011), s. 113-129.
17. Pamiers, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, kol. 1192-1193.
18. Paryż, II. Metropolia, III. Katolickie Kościoły Wschodnie, IV. Polonia, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 14, Lublin 2010, kol. 1393-1394.
19. Szaniawski Feliks (Szczęsny) Konstanty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 46/4, z. 191, Warszawa-Kraków 2010, s. 620-622 [współautor].
20. Szaniawski Jan Feliks, biskup chełmski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 46/4, z. 191, Warszawa-Kraków 2010, s. 631-633 [współautor].
21. Nerlich Karol ks., [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, Lublin 2009, kol. 932.
22. Niwiński Mieczysław Feliks, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, Lublin 2009, kol. 1331-1332.
23. Jan Ziółek 1931-2009, "Rocznik Chełmski", 13(2009), s. 348-351.

24. Susza Jan, w zakonie Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 46/1, z. 188, Warszawa-Kraków 2009, s. 79-82.

25. Sułowski Zygmunt Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski i in., t. 45/4, z. 187, Warszawa-Kraków 2008, s. 585-588.
26. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, [w:] Encyklopedia katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1212.

27. Samorząd szlachecki ziemi chełmskiej w strukturze parlamentarnej województwa ruskiego w XVI-XVIII w., Шляхетське самоврядування Холмської землi в структурі парламентарної Русі (Російського воеводства) в ХVI-XVIII ст., "Rocznik Chełmski", 11(2007), s. 33-51, 333-350

28. Mecenat - różnorodne formy wspierania działalności Kościoła przez sejmik ziemi chełmskiej w latach 1648-1717, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 85(2006), s. 123-147. 

29. Hierarchia kościelna a sejmikująca szlachta. Na podstawie dokumentów sejmikowych ziemi chełmskiej 1648-1717, "Teka Komisji Historycznej". Oddział PAN w Lublinie, 3(2006), s. 56-71.

30. Miasta i mieszczaństwo w dokumentach sejmiku ziemi chełmskiej 1648-1717, "Rocznik Chełmski", 10(2006), s. 21-35.

31. Problematyka kościelna i wyznaniowa na forum sejmiku chełmskiego w latach 1648-1717. Główne przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 82(2004), s. 103-122.
32. Kubicki Paweł Franciszek bp, [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek i in., t. 10, Lublin 2004, kol. 134.
33. Kumów [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek i in., t. 10, Lublin 2004, kol. 223-224.
34. Żydzi w dokumentach sejmiku ziemi chełmskiej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku, "Rocznik Chełmski", 9(2003), s. 365-381.
35. Problematyka franciszkańska na forum sejmików ruskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, cz. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, red. H. Gapski, C. S. Napiórkowski, Niepokalanów 2003, s. 266-277.
36. Kontrybucje synodalne, [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek i in., t. 9, Lublin 2002, kol. 771.

37. Popisy (okazywania) szlachty w Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku. Popis Chełmian z 7 sierpnia 1649 roku, "Rocznik Chełmski", 7(2001), s. 341-358. 

38. Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku, "Rocznik Chełmski", 5(1999), s. 99-111.
39. Testament Jakuba Suszy, biskupa diecezji chełmskiej obrządku greckokatolickiego w latach 1652-1687, "Rocznik Chełmski", 5(1999), s. 297-303. 
40. Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na sejm elekcyjny 1697 roku, "Rocznik Chełmski", 4(1998), s. 201-213.

 

Recenzje:

1. Andrzej Antoni Wawryniuk, Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej z Rosją Sowiecką po traktacie ryskim, Multiprof Krzysztof Kowalczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2017, ss. 315, faksymilia, fot., mapy, "Rocznik Chełmski", 21(2017), s. 481-483.
2. Andrzej Buko, Stanisław Gołub, Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Chełm 2016, ss. 324, fot., tab., ryc.; także wersja internetowa:http://mzch.pl/userfiles/Publikacja.pdf., "Rocznik Chełmski", 21(2017), s. 483-485.
3. Ks. Kazimierz Bownik, W służbie Chełmskiej Bogarodzicy. Sanktuarium na Górze Chełmskiej w latach 1919-2009, Chełm 2015, ss. 308, fot., tab., "Rocznik Chełmski", 20 (2016), s. 459-462.
4. Dariusz Dąbrowski, Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w., Kraków; Wydawnictwo AVALON Sp. z o.o. 2016, ser. wyd. Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 4, ss. 412, il., "Rocznik Chełmski", 20 (2016), s. 462-464.
5. Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668, oprac. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 739, Fontes Lublinenses, 5, "Kwartalnik Historyczny", 123 (2016), nr 1, s. 150-154.
6. Wkład OO. Franciszkanów w dziedzictwo ziemi chełmskiej, red. E. Wilkowski, Chełm; Klasztor OO. Franciszkanów w Chełmie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie 2009, ss. 239, fot., plan., "Rocznik Chełmski", 19 (2015), s. 521-523.
7. Andrzej Antoni Wawryniuk, Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), Chełm; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 2015, ss. 518+1 nlb., mapy, dokumenty, tab., szkice, fot., "Rocznik Chełmski", 19 (2015), s. 524-526.
8. Jarosław Roman Marczewski, Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin 2013, ss. 855, "Rocznik Chełmski", 18 (2014), s. 443-445.
9. Юрій Гаврилюк, Землі на українському обрії: Лемківщина, Бойківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя, т. 1: Від Володимирових походів до лінії Керзона, Торонто-Білосток 2013, Jurij Hawryluk, Kraina na ukraińskim horyzoncie: Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna, Nadsanie, Chełmszczyzna, Podlasie, t. 1: Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona, Toronto-Białystok 2013, Jurij Hawryluk, Lands at Ukraine’s Frontier: The Lemko, Boiko, Sian, Kholm, and Podlachia Regions, vol. 1: From Volodymyr’s Principality to the Curzon Line (10th to 20th c.), Toronto-Białystok 2013, ss. 608, fotografie, mapy, ryciny, „Rocznik Chełmski”, 18 (2014), s. 446-453.
10. Włodzimierz Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, Białystok; Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, ss. 434+1 nlb., tabel, tablice genealogiczne, "Rocznik Chełmski", 16 (2012), s. 417-418.
11. Joanna Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Lublin; Towarzystwo Naukowe KUL 2011, ss. 347+5 nlb., mapy, wykresy, tabele, "Rocznik Chełmski", 16 (2012), s. 421-423.
12. Andrzej Seweryn, Dzieje kościoła baptystycznego w Chełmie w latach 1910-2010, Warszawa; Wydawnictwo Uczelniane Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego 2010, ss. 251, il., "Rocznik Chełmski", 15 (2011), s. 493-494.
13. Ihor Skoczylas, Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej, tł. z jęz. ukr. A. Gil, Lublin; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2008, ser. wyd. Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 4, ss. 176, "Rocznik Chełmski", 13 (2009), s. 338-340.
14. "Politologia i Stosunki Międzynarodowe", nr 2, Toruń 2007, red. nauk. M. Gołoś i in., red. nauk. tomu M. Gołoś, E. Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 380+[1], „Rocznik Chełmski”, 12 (2008), s. 293-295.
15. "Politologia i Stosunki Międzynarodowe", nr 1, Toruń 2007, rada nauk. M. Gołoś i in., red. nauk. E. Olszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 273, tabele, wykresy, fotografie, "Rocznik Chełmski", 11 (2007), s. 291-293. 
16. Jacek Chachaj, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003, ss. 179 + 2 nlb., tabele, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 86 (2006), s. 393-396.
17. Ewa M. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002, ss. 239 + 3 nlb., il. kolor., "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 86 (2006), s. 397-400.
18. Robert Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003, s. 219, tabele, wykresy, "Rocznik Chełmski", 10 (2006), s. 411-414. 
19. Jacek Witold Wołoszyn, Problematyka wyznaniowa w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej w latach 1648-1696, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 329, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 81 (2004), s. 449-452.
20. Hubert Mikołaj Łaszkiewicz, Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998, ss. 284+3 nlb., tabele, mapy, wykresy, "Rocznik Chełmski", 5 (1999), s. 448-450.
21. Adam Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1994, ss. 173+1 nlb., "Rocznik Chełmski", 5 (1999), s. 450-452.
22. Antoni Mironowicz, Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko – bełskiej, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X - XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium, pt: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo - Wschodniej X - XX wiek. Lublin, 25-27 listopada 1993, red. nauk. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy Środkowo – Wschodniej 1999, s. 337-364, tabele, mapy, "Rocznik Chełmski", 5 (1999), s. 452-454.
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2018, godz. 11:14 - Robert Kozyrski