dr Joanna Kumor-Mielnik, adiunkt

tel. (081) 536-70-89

e-mail: kumorj@kul.lublin.pl

 

Życiorys naukowy

1998-2003: studia mgr w zakresie historii w KUL

2002-2004: studia w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny w KUL

2003: magisterium pod kier. dr hab. Henryka Gapskiego, prof. KUL

2003: zatrudniona w KUL

2009: doktorat pod kier. dr hab. Henryka Gapskiego, prof. KUL

 

Specjalizacja naukowa

- Geografia historyczna Kościoła w Polsce

- Problematyka społeczno-religijna XIX i XX w.

- Struktury personalne i terytorialne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

- Budownictwo kościelne i sakralne w Polsce w XIX i XX w.

Publikacje

Książki:

1. Sieć parafialna i dekanalna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Lublin 2011, ss. 347+5 nlb.

 

Teksty w pracach zbiorowych i atlasy:

1. Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, (Geografia Historyczna Kościoła w Polsce, 1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska), ss. 297+5 nlb. [współautor].

2. Tamże, Geografia historyczna Kościoła Lubelskiego, s. 44-87.

3. Tamże, Indeks historyczno-geograficzny, s. 183-277.

4. Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, w świetle „Wykazów statystycznych” Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie za lata 1807-1939, [w:] Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 155-181.

 

Artykuły:

1. Sieć dekanalno-parafialna diecezji janowskiej czyli podlaskiej w strukturach administracyjnych Kościoła lubelskiego, "Rocznik Bialskopodlaski", 20(2012), s. 335-358.

2. Struktura terytorialna diecezji lubelskiej w latach 1805-1808, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 95(2011), s. 109-122.

3. Parafie rzymskokatolickie erygowane w latach 1918-1925 przy rekoncyliowanych cerkwiach pounickich i poprawosławnych w dekanatach: chełmskim, hrubieszowskim, tyszowieckim, tomaszowskim, tarnogrodzkim, biłgorajskim, szczebrzeszyńskim i zamojskim, "Rocznik Chełmski", 15(2011), s. 223-240.

4. Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do 1805 r., "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 94(2010), s. 63-77.

5. Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli Vix dum Poloniae unitas  z 1925 roku, "Nasza Przeszłość", 107(2007), s. 247-264.

6. Wezwania kościołów parafialnych oraz parafii (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, "Teka Komisji Historycznej". Oddział PAN w Lublinie, 3(2006), s. 72-98.

 

Artykuły popularnonaukowe:

1. Praca pańszczyźniana i folwarczna w dobrach Mętów od końca XVIII do połowy XIX w., (2013).

2. Geneza powstania dzwonów i ich znaczenie w życiu społeczno-religijnym, (2013).

3. Mętów wraz z częścią Ćmiłowa jako własność konwentu Dominikanów lubelskich w XVIII i XIX stuleciu, (2011).

 

Hasła encyklopedyczne:

1. Szembek Józef Eustachy, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 38-39.

2. Szymański Beniamin, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 216.

3. Śladkowski Abraham, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 244-245.

4. Świerże, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 372.

5. Świerże Górne, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 372-373.

6. Święcicki Stanisław Jacek, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 382-383.

7. Świętosław, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 400.

8. Świrski Mikołaj, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 424.

9. Tarnowski Jan, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 529.

10. Trepanu Jan, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 1007.

11. Turkowice, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 1161-1162.

12. Turobin, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 1165.

13. Twarowski Józef, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 19, Lublin 2013, kol. 1188.

14. Sieciechów, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 124-125.

15. Siedlce, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 127-128.

16. Siedlecka diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 129-135.

17. Siennica Różana, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 168-169.

18. Siwicki Jan Jakub, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 244-245.

19. Skarżysko-Kamienna, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 275-276.

20. Skrzynno, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 324-325.

21. Sławno, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 352.

22. Słupia Nadbrzeżna, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 420-421.

23. Sobótka, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 478-479.

24. Sołek, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 588.

25. Starachowice, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewiczi i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 842-843.

26. Stefan ze Lwowa, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 917.

27. Strąkowski Henryk, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 1019-1020.

28. Szaniawski Jan Feliks, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 18, Lublin 2013, kol. 1412-1413.

29. Ryki, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 17, Lublin 2012, kol. 668-670.

30. Sandomierska diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 17, Lublin 2012, kol. 1027-1034.

31. Pstrokoński Stanisław, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 16, Lublin 2012, kol. 839.

32. Radomska diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 16, Lublin 2012, kol. 1097-1099.

33. Piotr Włostowic, Włast, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 15, Lublin 2011, kol. 688-689.

 

Recenzje:

1. Ks. Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 100(2013), s. 303-305.

2. Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005), red. M. T. Zahajkiewicz, "Nasza Przeszłość", 114(2010), s. 345-350.

Autor: Joanna Kumor
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, godz. 11:38 - Edyta Chomentowska