dr Edyta Chomentowska, dokumentalista

tel. (081) 536-70-89

e-mail: chomentowska@kul.lublin.pl

Życiorys naukowy
W latach 1997-2004 odbyła studia magisterskie z administracji oraz historii i archiwistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL zatrudniona od 2004 r., gdzie zajmuje się historią duchowieństwa świeckiego w (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005.

Zainteresowania naukowe
- Duchowieństwo zakonne na ziemiach polskich XVIII-XX w.
- Sanktuaria maryjne w Polsce X-XX w.
- Działalność charytatywna organizacji chrześcijańskich w (archi)diecezji lubelskiej 1805-2005.

Konferencje i sesje naukowe
1. Ogólnopolska konferencja naukowa sióstr historyczek pt. Represje systemu komunistycznego wobec ludzi Kościoła. Warszawa 10-11 XII 2004.

Autor: Edyta Chomentowska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016, godz. 11:22 - Robert Kozyrski