Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ośrodek oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną studentom, a także najbliższym członkom ich rodzin, przeżywającym różnego rodzaju problemy i trudności.


serce_poradnia_2012.JPG

Zakres udzielanych porad:

- dr Danuta Grzesiak-Witek

diagnoza i terapia zaburzeń mowy, wad mowy (np.

dyslalia, alalia, dysglosja, dyzartia, afazja, oligofazja, mutyzm, schizofazja i inne); pomoc w przypadku opóźnionego rozwoju mowy, przywracanie funkcji językowych, jakie zostały utracone wskutek różnych przyczyn;

- dr Magdalena Łuka

pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych, pomoc w poruszaniu się na rynku pracy;

- dr Magdalena Ruszel

stres, sytuacje trudne, doradztwo zawodowe, terapia krótkoterminowa

- dr Justyna Truskolaska

trudności szkolne i wychowawcze

- mgr Paweł Witek

pomoc dzieciom i młodzieży w eliminowaniu niedostosowania społecznego, mediacja sądowa oraz działania kuratora sądowego w zakresie resocjalizacji i terapii uzależnień cywilizacyjnych.

 

                                Dyżury:


dr Danuta Grzesiak-Witek         wtorek: 11.45 - 12.30

dr Magdalena Łuka                    urlop

dr Magdalena Ruszel                 poniedziałek: 17.20 – 18.20

dr Justyna Truskolaska             piątek: 15.00 - 15.50

mgr Paweł Witek                       czwartek: 19.00 - 20.00

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 22:53 - Mirosław Rewera