Działania Sekcji Psychologii Rozwojowej skupiają się wokół tematyki szeroko pojętego rozwoju człowieka. Głównym założeniem jest poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczestników sekcji poprzez udział w organizowanych spotkaniach, warsztatach i konferencjach. Zależy nam także na aktywizacji członków sekcji do podejmowania inicjatyw na rzecz Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL oraz czynnego zaangażowania w jego działalność.

Pragniemy, by osoby należące do sekcji miały szansę zdobywać umiejętności wykraczające poza materiał dydaktyczny, aby odkrywały swoje możliwości i pracowały nad nimi. Stawiamy na rozwój własny każdego z nas, bo przecież psychologia to nie tylko studia! :)

Autor: Magdalena Pietnoczko
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 22:16 - Magdalena Pietnoczko