Sekcja Arteterapii powstała w 2006 roku i stała się częścią Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL. Jej założycielem był Przemysław Staroń, który w arteterapii odkrył sens, który ująć można w słowach: PASJA KLUCZEM POSTĘPU (Gontarz, Romanowska, 2011). Słowa te, pielęgnowane przez koordynatorów sekcji w poszczególnych latach, stały się hasłem przewodnim dla członków działających w ramach sekcji. Stało się jasne, że arteterapia jest ogromnym, szerokim polem do pracy z drugim człowiekiem, do pomocy mu i rozwoju. Wiedza oraz obserwacja procesu twórczego w arteterapii stała się inspiracją do dalszego zgłębiania tej tematyki oraz do rozpoczęcia badań naukowych w tym.

 

     Sekcja Arteterapii zrzesza osoby, które interesują się różnymi formami działania z wykorzystaniem sztuki, aby móc zastosować je w tych obszarach, gdzie jest na to realne zapotrzebowanie. Terapia przez sztukę daje możliwości pomocy innym, ale jest również polem do samorozwoju, odkrywaniem swoich umiejętności oraz szczególnych.

 

     Sekcja Arteterapii przede wszystkim organizuje warsztaty z profesjonalistami w zakresie arteterapii, by nie tylko zgłębiać teorię, ale również praktykę. Członkowie sekcji podążają za słowami Konfucjusza: „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem.” Poprzez praktykę i działanie można prawdziwie doświadczyć, nauczyć się, zoperacjonalizować teorię. Z drugiej strony, warsztaty prowadzone są również przez członków sekcji dla studentów oraz innych grup, aby móc ćwiczyć poznane techniki i aby nabywać konkretne umiejętności. W ramach działalności sekcji mieszczą się również wyjazdy na konferencje naukowe poruszające tematykę psychologii i sztuki, realizowanie projektów badawczych, wykorzystywanie arteterapii w innych stowarzyszeniach oraz wolontariatach.

Autor: Andrzej Kaczor
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2013, godz. 19:31 - Monika Mazurek