Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP KUL

 

Działalność Sekcji Psychologii Klinicznej skupia się wokół problematyki zaburzeń psychicznych - diagnozy i terapii. Organizowane spotkania z różnymi specjalistami mają na celu wzbogacić naszą wiedzę dotyczącą skomplikowanych mechanizmów funkcjonowania osoby, a także są okazją do dyskusji i refleksji nad omawianymi zagadnieniami. W roku akademickim 2015/2016 udało nam się pochylić nad tematem schizofrenii, PTSD, zespołu Tourette'a, samobójstw, odróżnienia opętania od choroby psychicznej, nerwic. Podjęliśmy się również prowadzenia warsztatów w Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia". Zorganizowaliśmy również II edycję konferencji "Etyka w życiu zawodowym człowieka".

 

Plany na rok akademicki 2016/2017:

  1. Organizacja III edycji konferencji "Etyka w życiu zawodowym człowieka".
  2. Prowadzenie warsztatów w Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia".
  3. Spotkania tematyczne (zaburzenia psychiczne i osobowości).
Autor: Piotr Kochański
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 14:15 - Magdalena Pietnoczko