Sekcja Psychologii Klinicznej zajmuje się problematyką zaburzeń psychicznych i osobowości. Dotychczas organizowaliśmy spotkania z różnymi specjalistami tak by na własną rękę dowiedzieć się czegoś więcej o skomplikowanych mechanizmach rządzących ludzkim umysłem w sytuacjach chorobowych. W tym momencie w planach jest cykl spotkań poświęconych tematom takim jak: samookaleczenia, samobójstwa, depresja, zaburzenie osobowości typu borderline itp. Chcemy także zorganizować panel dyskusyjny połączony z oglądaniem filmów poświęconych konkretnemu zaburzeniu tak by wzbogacić teorię czymś bardziej namacalnym.

Autor: Piotr Kochański
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2013, godz. 19:31 - Monika Mazurek