Sekcja Psychologii Resocjalizacji i Readaptacji KNSP KUL

 

Działalność Sekcji Psychologii Resocjalizacji i Readaptacji skupiać się będzie wokół problematyki osób wykluczonych a także zagrożonych wykluczeniem. Na spotkaniach Sekcji poruszone zostaną sposoby zapobiegania stereotypizacji oraz  marginalizacji społecznej. Ciekawi goście zarówno w teorii jak i praktyce przedstawią w jaki sposób pomagać osobom wykluczonym oraz jak ponownie „włączać” ich do społeczeństwa.

 

Plan działania Sekcji Psychologii Resocjalizacji i Readaptacji:

 

  • Zajmowanie się aktualnymi problemami, np. handel ludźmi, napływ imigrantów
  • Nawiązanie kontaktu terapeutycznego jako podstawy do rozpoczęcia skutecznej resocjalizacji osoby wykluczonej
  • Charakterystyka pracy w zakładzie poprawczym/ wychowawczym
  • Problem stereotypizacji w procesie readaptacji społecznej
  • Spotkanie z pracownikami Zakładu Poprawczego
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy z osobami uzależnionymi
  • Spotkania z psychologami związanymi z tematyką Sekcji
  • Pomoc osobom wykluczonym
  • Nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów i projektów
Autor: Magdalena Pietnoczko
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 22:42 - Magdalena Pietnoczko