Dyscypliny nauk technicznych w Polsce

 

 

architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka 
i inżynieria biomedyczna, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, geodezja i kartografia, górnictwo, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, mechanika, metalurgia, mechatronika, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo

 

oraz      Inżynieria Środowiska i Inżynieria Materiałowa 

 

 

Inżynieria Środowiska

(problemy inżynierskie związane)

 

 

z ochroną środowiska,

wykorzystaniem zasobów środowiskowych,

 

rekultywacją terenów zdegradowanych (wody, gleby)

unieszkodliwianiem odpadów

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA TO STUDIA O CHARAKTERZE TECHNICZNYM I TECHNICZNO-PRZYRODNICZYM.

 

Obejmujące swym zakresem budownictwo, rolnictwo, przemysł, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochronę powietrza, monitoring i ochronę środowiska, gazownictwo, chłodnictwo, energetykę

 

 

Inżynieria Materiałowa

(problemy inżynierskie związane)

 

kształtowaniem właściwości            z możliwością tworzenia

materiałów                                            nowych produktów      

przez zmianę                                          (materiały kompozytowe

ich struktury.                                   nanomateriały, biomateriały)

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁOWA TO STUDIA O CHARAKTERZE TECHNICZNYM 

Obejmują swym zakresem opracowanie nowych materiałów dających możliwość rozwoju nowych technologi z dziedziny budownictwa, inżynierii chemicznej, nuklearnej, aeronautyki, agro-inżynierii, czy też inżynierii mechanicznej, biomedycznej lub elektrycznej.

Zapraszamy!

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2017, godz. 09:50 - Adam Garbacz