Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna funkcjonuje na KULu od 2007 roku.

Jest to kierunek nowy, ale bardzo prężnie rozwijający się.

 

Program Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wyposaża studentów w niezbędną wiedzę o procesach komunikacji społecznej oraz rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne do podjęcia pracy na różnych polach i w różnych instytucjach życia społecznego. Absolwenci po ukończeniu studów będą przygotowani do podjecia pracy jako dziennikarze w różnych mediach, specjaliści od Public Relations, reklamy, promocji, rzecznicy prasowi, jako specjaliści od komunikacji społecznej wewnątrz instytucji i komunikacji instytucji z otoczeniem.

 

Zobacz więcej na: Logo_idiksorg_RGB.png

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2013, godz. 13:35 - Joanna Szegda