Liberalizacja światowych powiązań gospodarczych i politycznych pod koniec XX i na początku XXI wieku, sprawiły, że znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych stała się fundamentalną wiedzą, niezbędną do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych i społecznych. Zachodzące procesy integracyjne na różnych kontynentach, powstawanie nowych państw, organizacji i ugrupowań gospodarczych rodzą wyzwania dla narodowych gospodarek i konieczność stałego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Znajomość problematyki międzynarodowej jest więc niezbędna, aby podejmować słuszne decyzje na różnych poziomach życia gospodarczego i społecznego, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wielkie korporacje aż do polityki makroekonomicznej na poziomie instytucji krajowych i międzynarodowych.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe to nowoczesne studia dotyczące problemów współczesnego świata oraz  nauka podejmowania decyzji w warunkach stale zmieniającej się globalnej rzeczywistości. Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych to również realne perspektywy indywidualnego rozwoju intelektualnego oraz atrakcyjna ścieżka zawodowej kariery w biznesie, narodowych instytucjach publicznych oraz w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i politycznych. 

         

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim stwarza doskonałe możliwości zdobywania wiedzy z zakresu problematyki międzynarodowej pod opieką dobrze przygotowanej kadry pracowników naukowych. Uczelnia stwarza nieograniczone możliwości kształcenia obejmujące: stypendia, staże, programy wymiany międzynarodowej i wyjazdy w ramach wymiany międzyuczelnianej. To również możliwość realizacji własnych pasji poznawczych w trakcie studiów we współpracy z pracownikami naukowymi, głęboko zaangażowanymi w potrzeby i problemy studentów.

 

Studia z zakresu stosunków międzynarodowych przebiegają w dwóch etapach – pierwszym trwającym trzy lata i pozwalającym uzyskać tytuł licencjata oraz drugi trwający dwa lata kończący się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra z zakresu nauk ekonomicznych.

Autor: Grzegorz Krawczyk
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2013, godz. 10:54 - Anna Kowalczyk