Kierunek Prawo

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie na kierunku prawo trwające 5 lat. Szczegółowe wymagania umieszczone są na serwisie rekrutacyjnym.

 

Absolwenci kierunku prawo mogą:
- przystąpić do egzaminu na aplikację (adwokacką, notarialną, radcowską, sędziowską i prokuratorską oraz komorniczą),
- pracować np. w administracji publicznej, powiatowych urzędach pracy, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, stanowiskach administracyjnych, sądach, jednostkach prokuratury.


Studia na kierunku prawo w Stalowej Woli uprawniają do podjęcia (po spełnieniu odrębnych wymogów) studiów doktoranckich.


Dyplom absolwenta prawa daje szanse na podjęcie interesującej i dobrze płatnej pracy, nie tylko w sektorze publicznym, ale też prywatnym. Studiowanie prawa w Stalowej Woli można połączyć z innymi kierunkami, jakie oferuje Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie (socjologia, pedagogika, praca socjalna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa oraz ekonomia).


Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzą zarówno teoretycy, jak i praktycy powiązani nie tylko z ośrodkami krajowymi, ale też zagranicznymi.

 

Kierunek Ekonomia

Instytut Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli prowadzi nabór na kierunek ekonomia (studia II stopnia) w specjalnościach: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz ekonomia sektora publicznego.

Czas studiów to ważny etap w życiu i trzeba go dobrze wykorzystać, przede wszystkim na naukę, ale nie tylko. Warto więc wybrać uczelnię, która obok bogatej oferty edukacyjnej proponuje rozwój zainteresowań i pasji.

Studia na kierunku ekonomia pozwalają na właściwe zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce i życiu społecznym. Wiedza z tego zakresu stanowi nieodzowny element funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym państw wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii.

dsc09252_small_small_640Zawody, w których możesz pracować:

 

  • specjalista ds. rachunkowości, public relations, handlu zagranicznego,
  • specjalista ds. wykorzystania funduszy UE,
  • ekspert ds. finansowych, podatkowych i budżetowych,
  • specjalista ds. zarządzania kadrami oraz projektem,
  • doradca ubezpieczeniowy,
  • specjalista ds. ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego,
  • pracownik administracji rządowej i samorządowej.

 

 

dsc08093_800

 

Studia na KUL to również szansa na stypendia zagraniczne (w ramach programu Erasmus), to wysoki poziom nauczania języków obcych (uprawnienia LCCI do egzaminowania i nadawania certyfikatów, uznawanych na całym świecie), to nauka w małych grupach, na nowoczesnych komputerach z nowoczesnym oprogramowaniem. KUL to także duszpasterstwo akademickie, które daje możliwość nie tylko pogłębiania wiary, ale również sprzyja nawiązaniu przyjaźni.

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Zestawienie zajęć obowiązkowych

i podstawowych dla studentów z programu

ERASMUS i MOST

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016, godz. 15:17 - Filip Ciepły