Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Prawa Karnego KUL, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zorganizowały w dniu 27 listopada 2015 r. międzynarodową konferencję pt. Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia.

Program konferencji

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 13:19 - Adam Jankowski