Wydział Nauk Społecznych, powołany w roku 1980, ma swoje istotne miejsce w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarówno prowadzone tu badania naukowe, jak i dydaktyka spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem. Różnorodność Instytutów, a także kierunków studiów prowadzonych na Wydziale sprawia, iż jest on bardzo atrakcyjny dla studentów, którzy chętnie wybierają kierunki studiów prowadzone przez naszych pracowników.

 

W ramach Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II funkcjonuje 6 Instytutów: Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Ekonomii i Zarządzania, Pedagogiki, Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Psychologii, Socjologii. Na Wydziale pracuje na pełnym etacie 19 profesorów posiadających tytuł naukowy, 38 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 104 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora oraz 55 nauczycieli akademickich posiadających stopień magistra. Ogółem na Wydziale istnieje 57 katedr i 14 zakładów naukowych. W ostatnim roku akademickim ogłoszono drukiem 988 prac naukowych, w tym 58 pozycji książkowych, oddano do druku 149, w tym 17 pozycji książkowych. Wydział Nauk Społecznych kształci obecnie około 5 tys. studentów.

 

Zarówno praca naukowa, jak i dydaktyczna służy przygotowaniu przyszłych specjalistów, których zadaniem będzie udział w rozwiązywaniu problemów kraju i budowaniu jego przyszłości. Pragniemy odwołać się do całościowej wizji człowieka jako osoby ludzkiej, bo pozwala to pełniej spostrzegać ludzkie działanie i jego skutki. Nauki społeczne staramy się oprzeć na mocnych podstawach antropologii filozoficznej, szukać inspiracji w katolickiej nauce społecznej i odnosić się w sposób szczególny do aspektów etycznych.

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 12:10 - Leszek Wojtowicz