OBÓZ NARCIARSKI

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich

 

Termin: 13.02-19.02.2016

Miejsce: Ośrodek narciarski Czorsztyn-ski, Kluszkowce

Koszt: ok. 800 zł

 

- obóz skierowany jest wyłącznie dla studentów KUL, I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich, w wymiarze 30 godzin zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych);

- uczestnictwo w kursie w pełnym wymiarze godzinowym stwarza możliwość zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim;

- kurs prowadzony przez instruktora narciarstwa zjazdowego;

 

 

     Sprawy organizacyjne:

 

- dojazd we własnym zakresie,

- własny sprzęt narciarski (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu, za dodatkową opłatą);

- zakwaterowanie i rejestracja uczestników, pierwszego dnia w godzinach popołudniowych/wieczornych;

- rozpoczęcie zajęć 14.02, godz. 8.30

 

 

    Koszty ponoszone przez uczestników (ok. 800 zł):

 

- zakwaterowanie i wyżywienie – około 500 zł;

- koszty karnetów ok. 60-70zł/dzień (w zależności od zaawansowania grupy);

- ewentualne koszty wypożyczenia sprzętu

Zgłoszenia do 28.10.2016 r. 

(elektroniczne: adam.piwin@gmail.com lub osobiście w sekretariacie SWFiS)

 

Dodatkowych informacji udziela opiekun obozu: mgr Adam Piwiński

Autor: Beata Rawska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 15:29 - Beata Rawska