Obchody Roku bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie

Sympozjum HonorackieInstytut Teologii Moralnej KUL i Prowincja Warszawska Braci Mniejszych Kapucynów zapraszają na sympozjum poświęcone osobie i dziełu kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego, które odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r. o godz. 10.15 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113. Poprzedzi je Msza św. o godz. 9.00 sprawowana pod przewodnictwem o. dra Andrzeja Kiejzy, ministra prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego.

 

Konferencja  została podzielona na trzy sesje tematyczne. Pokażą one Honorata jako pedagoga, zakonnika, patriotę i architekta. Wśród tematów, które zostaną podjęte podczas sympozjum będą koleje życia i cechy charakteru oraz dokonania Koźmińskiego w życiu duchowym i społecznym. Podkreślona zostanie osobista droga świętości oraz rola o. Honorata w odnowie życia duchowego i rozwijaniu apostolstwa świeckich.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego kapucyna, który swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował, i działania, jakie podejmował, służyły duchowemu i społecznemu rozwojowi człowieka. O. Honorat, który umarł 16 XII 1916 roku, zasłużył się dla odzyskania niepodległości. Jako założyciel 26 zgromadzeń zakonnych przyczynił się do odrodzenia ducha narodu przez formację zastępów ludzi oddanych Bogu i Ojczyźnie.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 11:49 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-10-17