Uchwała Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ws. opiniowania wniosków (6.05.2013 r.)

 

 

  

Wnioski z instytutów i ośrodków badawczych poprzez sekretariaty trafiają do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia najpóźniej w piątek poprzedzający posiedzenie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych.

Wnioski w imieniu WKJK przyjmuje (bez sprawdzania ich kompletności) p. Barbara Czyż (CN-210).

W razie niedotrzymania wskazanego wyżej terminu wnioski zostaną zaopiniowane i skierowane na kolejne posiedzenie RW.

 

 

Warunki, jakie należy spełnić, ubiegając się o awans, reguluje Uchwała Senatu z dn. 31.01.2013 r.

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 11:03 - Jolanta Klimek-Grądzka