Dziekan

i Komisja Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zawiadamiają, że

24 lutego 2011 r. o godz. 10:00

w bibliotece Wydziału, przy ul. Konstantynów 1 H odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Banach

na temat:

„Odpowiedź roślin na zmianę warunków hydrologicznych
w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły”

 

Promotor: 

Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii KUL

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jan Gliński, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

Prof. dr hab. Maria Ruszkowska

 

Dziekan Wydziału

Matematyczno-Przyrodniczego KUL

 

Dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL

 

 

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, Lublin, ul. Konstantynów 1 H, p. 313.

Wstęp na rozprawę wolny.

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011, godz. 11:48 - Anita Marszelewska