Administracja:

mgr Anna Burghardt - samodzielny referent, sprawy personalne i księgowe, pok. 02, tel. (015) 642 25 23 oraz (81) 45 45 518, wewn. KUL -55-18

 

 


Janusz Kuchno - samodzielny referent, zaopatrzenie, p. o. z-cy kierownika domu studenckiego, pok. 06,

tel. (015) 642 24 95

 


Obsługa informatyczna:

(przyjmuje informacje o usterkach komputerowych poprzez system zgłoszeń na e-kul)

 


mgr inż. Wojciech Jabłoński - Dział Teleinformatyczny, Sekcja Analiz i Administracji Systemami Teleinformatycznymi, administrator systemów informatycznych,

tel. (015) 642 25 25 oraz (81) 45 45 520, wewn. KUL -55-20 

 

 

Krzysztof Soja - Dział Teleinformatyczny, Sekcja Interwencji i Wsparcia, serwisant IT, pok. 18, tel. (015) 642 63 55


Kasa:

Informacja dotycząca kasy KUL w Stalowej Woli.

 
 

 

Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016, godz. 13:56 - Krzysztof Soja