Dyrektor Instytutu Prawa: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL (C-702 A)
sekretariat: mgr Marzena Pawelec, (C-527; tel. 81 445-35-27; e-mail: instytut.prawa[at]kul.pl; prawokbn[at]kul.pl)

 

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Cioch

dr Mariusz Grabowski, adiunkt
dr Piotr Kasprzyk, starszy wykładowca
dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt
dr Hanna Witczak, adiunkt
mgr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent, sekretarz

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt
dr Andrzej Rąpała, adiunkt,  sekretarz

mgr Olga Nowak, doktorant 

mgr Krzysztof Truszkowski, doktorant

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr Marcin Burzec, asystent, opiekun praktyk: prawo

dr Michalina Duda, adiunkt
dr Beata Kucia-Guściora, adiunkt
dr Monika Mϋnnich, adiunkt, sekretarz
dr Piotr Pomorski, adiunkt

mgr Michał Jędrzejczyk, doktorant

 

Katedra Historii Państwa i Prawa (C-719, C-720)

Kierownik - dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL
dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Leszek Ćwikła, adiunkt, sekretarz
dr Marzena Lipska-Toumi, starszy wykładowca

mgr Emilia Czepczyńska, asystent

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

mgr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent

mgr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

mgr Damian Bara, doktorant

mgr Renata Husarz, doktorant

mgr Marcin Jakóbczyk, doktorant

mgr Maciej Jarota, doktorant

  

Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Paweł Cioch, adiunkt
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Joanna Studzińska, adiunkt, opiekun praktyk: prawo

mgr Dawid Rączkowski, doktorant

 

Katedra Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki (C-519)

Kierownik:  prof. dr hab. Jerzy Migdał

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, adiunkt
dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz
  

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, asystent, sekretarz

mgr Paweł Sławicki, doktorant

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (Urlop)
dr Robert Kędziora, adiunkt
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt
dr Krzysztof Dobieżyński, asystent
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, asystent, sekretarz
dr Bartosz Kuś, asystent

mgr Dominik Borek, doktorant

mgr Ewelina Gębka, doktorant 

mgr Natalia Materna, doktorant
mgr Paweł Potakowski, doktorant 
mgr Marta Saniawa, doktorant 
mgr Barbara Wójcik, doktorant

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt
mgr Michał Hałasa, asystent

mgr Piotr Kędzierski, asystent

 

Katedra Prawa Karnego (C-747, C-530)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Radosław Hałas, asystent
dr Sławomir Hypś, adiunkt, sekretarz

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt
 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr Przemysław Czarnek, adiunkt, opiekun praktyk: prawo
dr Marek Dobrowolski, adiunkt
dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
mgr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej (C-519)

Kierownik - prof. dr hab. Władysław Witczak (umowa o dzieło)

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL
dr Wojciech Staszewski, starszy wykładowca
dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
dr Kinga Stasiak, adiunkt, sekretarz
mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kurator - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr Paweł Nowik, adiunkt, sekretarz
dr Ewa Wronikowska, adiunkt
mgr Sławomir Graboń, asystent

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kierownik - abp. dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL
ks. dr Zdzisław Jancewicz, adiunkt, sekretarz 
dr Piotr Telusiewicz, adiunkt

mgr Justyna Cioch, doktorant

mgr Karolina Majewska, doktorant
mgr Łukasz Skwarzyński, doktorant
mgr Paulina Woś, doktorant
 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
dr hab. Maciej Jońca, adiunkt, sekretarz

dr Monika Wójcik, adiunkt
mgr Izabela Leraczyk, asystent

mgr Irmina Stodulska, doktorant

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (umowa o dzieło)

dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Aneta Abramowicz, asystent

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

ks. mgr lic. Michał Czelny, asystent

s. mgr lic. Katarzyna Więcek, doktorant
 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kurator - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, starszy wykładowca

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt, sekretarz

dr Tomasz Barszcz, asystent

mgr Agata Grabowska, doktorant