Dyrektor Instytutu Prawa: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL (C-702 A)

Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa: dr hab. Joanna Misztal- Konecka, prof. KUL (C-520)
sekretarz: mgr Marzena Pawelec, (C-527; tel. 81 445-35-27; e-mail: instytut.prawa[at]kul.pl; prawokbn[at]kul.pl)

 

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Cioch

dr hab. Hanna Witczak, adiunkt

dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

dr Marta Stepnowska, adiunkt

dr Jacek Trzewik, asystent, sekretarz
mgr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt, sekretarz
dr Andrzej Rąpała, adiunkt,  

mgr Olga Nowak, doktorant 

mgr Krzysztof Truszkowski, doktorant

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716, C-716A)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr Marcin Burzec, asystent, opiekun praktyk: prawo

dr Michalina Duda, adiunkt
dr Beata Kucia-Guściora, adiunkt
dr Monika Mϋnnich, adiunkt, sekretarz
dr Piotr Pomorski, adiunkt

 

Katedra Historii Prawa Sądowego (C-741)

Kierownik - dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
dr hab. Marzena Lipska-Toumi, starszy wykładowca, sekretarz

 

Katedra Historii Ustroju Państw (C-719, C-720)

Kierownik - dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL
mgr Emilia Czepczyńska, asystent, sekretarz

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

dr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

mgr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent

mgr Damian Bara, doktorant

mgr Renata Husarz, doktorant

mgr Marcin Jakóbczyk, doktorant

mgr Maciej Jarota, doktorant

  

Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Paweł Cioch, adiunkt
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Joanna Studzińska, adiunkt

mgr Dawid Rączkowski, doktorant

 

Katedra Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki (C-519)

Kierownik:  prof. dr hab. Jerzy Migdał

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, adiunkt
dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz
  

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, asystent, sekretarz

dr Bartosz Kuś, asystent

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

dr hab. Tomasz Sienkiewicz, adiunkt
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (Urlop)
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt
dr Krzysztof Dobieżyński, asystent
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt
mgr Michał Hałasa, asystent, sekretarz

mgr Piotr Kędzierski, asystent

 

Katedra Prawa Karnego (C-747)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Sławomir Hypś, adiunkt, sekretarz

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt
 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt, opiekun praktyk: prawo
dr Marek Dobrowolski, adiunkt
dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
dr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL
dr Wojciech Staszewski, starszy wykładowca
dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
dr Kinga Stasiak, adiunkt, sekretarz
mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kurator - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr Paweł Nowik, adiunkt, sekretarz
dr Ewa Wronikowska, adiunkt
mgr Sławomir Graboń, asystent

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kurator - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

dr hab. Piotr Telusiewicz, adiunkt
ks. dr Zdzisław Jancewicz, adiunkt
 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
dr hab. Maciej Jońca, adiunkt, 
mgr Izabela Leraczyk, asystent, sekretarz

mgr Irmina Stodulska, doktorant

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Aneta Abramowicz, asystent

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kurator - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, adiunkt

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt

dr Tomasz Barszcz, asystent, sekretarz

mgr Agata Grabowska-Bacza, doktorant 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2015, godz. 09:36 - Marta Ordon