Dyrektor Instytutu Prawa:  dr hab. Joanna Misztal- Konecka, prof. KUL (C-520, C 705A)

 

Sekretarz Instytutu Prawa: mgr Marzena Pawelec, (C-705 A; tel. 81 445-3-705; e-mail: instytut.prawa[at]kul.pl; prawokbn[at]kul.pl)

 

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Cioch

dr hab. Hanna Witczak, adiunkt

dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

dr Marta Stepnowska, adiunkt

dr Jacek Trzewik, asystent, sekretarz
dr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt, sekretarz
dr Andrzej Rąpała, adiunkt,  

mgr Olga Nowak, doktorant 

mgr Krzysztof Truszkowski, doktorant

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716, C-716A)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr Marcin Burzec, asystent, opiekun praktyk: prawo

dr Michalina Duda-Hyz, adiunkt
dr hab. Beata Kucia-Guściora, adiunkt
dr Monika Mϋnnich, adiunkt, sekretarz
dr Piotr Pomorski, adiunkt

 

Katedra Historii Prawa Sądowego (C-741)

Kierownik - dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
dr hab. Marzena Toumi, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Historii Ustrojów Państw (C-719, C-720)

Kierownik - dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL
dr Emilia Czepczyńska, asystent, sekretarz

dr Grzegorz Kowalski, asystent

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

dr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

mgr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent

mgr Damian Bara, doktorant

mgr Dominik Garbal, doktorant

mgr Renata Husarz, doktorant

mgr Maciej Jarota, doktorant

mgr Michał Szlagor, doktorant

  

Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Joanna Studzińska, adiunkt

mgr Dawid Rączkowski, doktorant

mgr Paweł Wrzaszcz, doktorant

 

Katedra Postępowania Karnego (C-533)

Kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

mgr Dorota Pankowska-Lipiec, doktorant
mgr Adrian Zbiciak, doktorant
  

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, adiunkt, sekretarz

dr Bartosz Kuś, asystent

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

dr hab. Tomasz Sienkiewicz, adiunkt
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (Urlop)
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt

dr Jerzy Parchomiuk, adiunkt
dr Krzysztof Dobieżyński, asystent
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt
mgr Michał Hałasa, asystent, sekretarz

mgr Piotr Kędzierski, asystent

 

Katedra Prawa Karnego (C-747)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Sławomir Hypś, adiunkt

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt

dr Zuzanna Gądzik, asystent, sekretarz
 

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego (C-519)

Kierownik:  prof. dr hab. Jerzy Migdał

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt
dr hab. Marek Dobrowolski, adiunkt
dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
dr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL
dr hab. Wojciech Staszewski, starszy wykładowca
dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
dr Kinga Stasiak, adiunkt, sekretarz
mgr Marzena Rzeszót, asystent

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kurator - dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL
dr Paweł Nowik, adiunkt, sekretarz
dr Ewa Wronikowska, adiunkt
mgr Sławomir Graboń, asystent

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kurator - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

dr hab. Piotr Telusiewicz, adiunkt
ks. dr Zdzisław Jancewicz, adiunkt
 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
dr hab. Maciej Jońca, adiunkt, 
dr Izabela Leraczyk, asystent, sekretarz

mgr Irmina Stodulska, doktorant

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Aneta Abramowicz, asystent

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

ks. mgr lic. Michał Czelny, asystent

mgr Karolina Dudek, doktorant

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kurator - ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, adiunkt

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt

dr Tomasz Barszcz, asystent, sekretarz

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, godz. 14:51 - Marzena Pawelec