Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego: Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (C-530)

sekretarz: mgr Magdalena Sawa (C-530;  tel. 81 445-37-30; e-mail: ipk[at]kul.pl)
  

Katedra Historii Prawa Kanonicznego (C-523)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

  

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (C-539) 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent

ks. dr Wojciech Witkowski, asystent, opiekun praktyk: pr. kanon.

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, doktorant

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (C-742)

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

dr Agnieszka Romanko, asystent
dr Anna Słowikowska, adiunkt

ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło, doktorant

mgr lic. Patrycja Kukulska, doktorant
mgr lic. Andrzej Kukulski, doktorant
mgr lic. Sebastian Margiewicz, doktorant

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego (C-722) 

Kierownik - ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz
ks. dr Adam Kaczor, adiunkt 

  

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (C-748, C-743)

Kierownik - o. prof. dr hab. Wiesław Bar

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt 

 

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (C-525) 

Kierownik - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, adiunkt

ks. mgr lic. Krzysztof Cipior, doktorant

mgr lic. Małgorzata Oroń, doktorant

ks. mgr lic. Arkadiusz Saternus, doktorant

mgr lic. Anna Terpin, doktorant

ks. mgr lic. Rafał Zaleski, doktorant

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017, godz. 12:16 - Magdalena Sawa