KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Jadwiga Plewko

e-mail: plewko@kul.lublin.pl

Konsultacje: czwartek, godz. 10.00-10.45, 14.15-15.00, C-354

 

 

PRACOWNICY:

 

Dr hab. Wioletta Szymczak
e-mail: wioletsz@kul.lublin.pl

Konsultacje: środa, godz. 14.00-15.30, C-344

 

 

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

e-mail: xtomaszadamczyk@gmail.com

Konsultacje: wtorek, godz. 14.00-15.00, C-354

                             środa, godz. 11.10-11.40, DMMII-103

 

 

DOKTORANCI:

 

Seminarium Socjologii Grup Etnicznych (dr hab. J. Plewko)

Magdalena Mazan

 Alicja Rut-Rutowicz

 Anna Drapała

 

Seminarium Socjologii Partycypacji Społecznej (dr hab. W. Szymczak)

Anna Kacka

Adam Zwierzyński

Bożena Zdebko

Kamil Lewko

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 12:44 - Tomasz Peciakowski