KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Jadwiga Plewko

e-mail: plewko@kul.lublin.pl

Konsultacje: środa, godz. 12.30-14.00, C-354

 

 

PRACOWNICY:

 

Dr hab. Wioletta Szymczak
e-mail: wioletsz@kul.lublin.pl

Konsultacje: środa, godz. 10.50-12.20, C-344

 

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

e-mail: xtomaszadamczyk@gmail.com

Konsultacje: urlop / staż zagraniczny

 

 

DOKTORANCI:

 

Seminarium Socjologii Grup Etnicznych (dr hab. J. Plewko)

Magdalena Mazan

 Alicja Rut-Rutowicz

 Anna Drapała

 

Seminarium Socjologii Partycypacji Społecznej (dr hab. W. Szymczak)

Anna Kacka

Adam Zwierzyński

Bożena Zdebko

Kamil Lewko

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 10:07 - Tomasz Peciakowski