KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Jadwiga Plewko

e-mail: plewko@kul.lublin.pl

Konsultacje: czwartek, godz. 10.00-10.45, 14.15-15.00, C-354

 

 

PRACOWNICY:

 

Dr hab. Wioletta Szymczak
e-mail: wioletsz@kul.lublin.pl

Konsultacje: środa, czwartek, godz. 10.00-11.00, C-344

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

e-mail: xtomaszadamczyk@gmail.com

Konsultacje: wtorek, godz. 14.00-15.00, C-354

                             środa, godz. 11.10-11.40, DMMII-103

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 00:54 - Tomasz Peciakowski