KIEROWNIK KATEDRY:

 

ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

(janszymczyk@kul.lublin.pl)

konsultacje: wtorek A, godz. 12.30 - 14.00, C-349

                    czwartek B, godz. 11.00 - 12.30, C-349

 

 

PRACOWNICY:

 

dr Janina M. Zabielska (adiunkt)

(jmzabielska@kul.lublin.pl)

konsultacje: czwartek, godz. 12.30 - 14.00, C-349

 

 

ks. mgr Marek Pabich (asystent)

(marpabich@vp.pl)

konsultacje: poniedziałek, 12.40-14.10, C-349

 

 

DOKTORANCI PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 

ks. mgr Tomasz Jarzynka

(zajęcia w semestrze letnim)

 

W poprzednich latach zajęcia prowadzili:

dr Joanna Kubińska

dr Anna Trojszczak (Langer)

dr Jan Gałkowski

dr Krzysztof Piróg

dr Monika Dobrogowska

mgr Justyna Góźdź

mgr Sebastian Gralec

mgr Grzegorz Wróblewski

mgr Filip Pruszkowski

mgr Dominika Grosman

mgr Ewa Pachowska-Kurzepa

 

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2017, godz. 01:13 - Tomasz Peciakowski