KIEROWNIK KATEDRY:

 

ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

(janszymczyk@kul.lublin.pl)

konsultacje: środa,  godz. 12.30 - 14.00, C-349

 

 

PRACOWNICY:

 

dr Janina M. Zabielska (adiunkt)

(jmzabielska@kul.lublin.pl)

konsultacje: wtorek A: godz.11.00 – 12.30, C-349

                    wtorek B: godz. 9.15 - 10:45, C-349

 

 

ks. mgr Marek Pabich (asystent)

(marpabich@vp.pl)

konsultacje: poniedziałek, godz. 12.20-13.50, C-349

 

 

DOKTORANCI PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 

ks. mgr Tomasz Jarzynka

konsultacje: środa, godz. 14.30 - 15.15, C-349

 

W poprzednich latach zajęcia prowadzili:

dr Joanna Kubińska

dr Anna Trojszczak (Langer)

dr Jan Gałkowski

dr Krzysztof Piróg

dr Monika Dobrogowska

mgr Justyna Góźdź

mgr Sebastian Gralec

mgr Grzegorz Wróblewski

mgr Filip Pruszkowski

mgr Dominika Grosman

mgr Ewa Pachowska-Kurzepa

 

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 18:15 - Marek Pabich