Nauka o polityce

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku politologia. Poświęcony jest analizie podstawowych koncepcji teoretycznych teorii polityki. Prezentuje kategorie, instrumenty i teorie analizy politycznej, polityki, systemu politycznego, państwa i instytucji poczynając od Platona (wybiórczo) oraz zapoznaje z metodologią politologii. Zasadniczo jednak kurs koncentruje się na współczesnych teoriach i metodologii. Podejmowaną są także teoretyczne rozważania związane z władzą i przywództwem politycznym, biurokracją i kulturą polityczną.

 

Marketing polityczny

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami i pojęciami marketingu politycznego, modelami zachowań politycznych i wyborczych obywateli oraz sposobami i metodami projektowania wizerunku politycznego. Zajęcia uwzględniają specyfikę polskiej sceny politycznej. Zajęcia przygotowują do samodzielnego opracowania scenariuszy i praktycznego wykorzystania zasad prowadzenia kampanii wyborczych.

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 13:43 - Agnieszka Zaręba