Piękno naukowej przygody polega na tym,

że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania.

 

Ks. Michał Heller

 

 

 

OBSZARY BADAŃ

 

Pracownicy Katedry Psychopedagogiki Rodziny podejmują badania za zakresu szeroko rozumianej pedagogiki rodziny, które mają zarówno walor poznawczy, jak i aplikacyjny. W szczególności eksploracje badawcze dotyczą:

 

  • Wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań procesu wychowania;
  • Profilaktyki nowych mediów, w tym: osobowościowych i  rodzinnych uwarunkowań ryzyka uzależnienia od Internetu, wpływu Internetu na społeczne funkcjonowanie osoby;
  • Uwarunkowań zachowań ryzykownych.

 

 

 bada

 

 

 Redaktor: K. Komsta-Tokarzewska

Autor: Karolina Komsta
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017, godz. 19:51 - Karolina Komsta-Tokarzewska