Tworzenie właściwych ram prawnych dla sprzedaży w obrocie konsumenckim jest obecnie jednym z istotnych zadań w procesie dostosowywania prawa krajowego do regulacji unijnych. Jednakże ze względu na przedmiot i charakter sprzedaży może powodować trudności interpretacyjne a tym samym niekorzystnie wpływać na ochronę konsumentów.

 

W trakcie obrad chcielibyśmy dokonać oceny istniejących regulacji prawnych, w szczególności obowiązującej od 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta, w zakresie szeroko pojętej sprzedaży konsumenckiej w tym tej pojmowanej w sposób tradycyjny, sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, a także aspektów umów wiązanych tj. kredytu konsumenckiego i usług kurierskich. Przedmiotem rozważań także chcemy uczynić media (energia, gaz, woda) jako szczególny przedmiot sprzedaży oraz omówić problemy konsumentów na rynku sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem kredytów hipotecznych i ubezpieczeń.

 

Obrady zostaną podzielone na sesje, w ramach których organizatorzy pragną poruszyć następujące pola problemowe:

I.    tradycyjna sprzedaż konsumencka;

II.   sprzedaż na odległość i poza lokalem;

III.  media jako przedmiot sprzedaży;

IV.  kredyt konsumencki jako umowa wiązana;

V.   konsument na rynku nieruchomości.

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2015, godz. 21:19 - Małgorzata Ganczar