w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

 

Ryczałt i karta podatkowa na rok akademicki 2017/2018

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 13:04 - Izabela Mazur