w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

 

Ryczałt i karta podatkowa

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2017, godz. 11:49 - Izabela Mazur