Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2016 r. zostanie podany we wrześniu 2017 r.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2017, godz. 07:43 - Izabela Mazur