Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2012/2013 studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska będą mogli realizować specjalność Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko ma na celu ustalenie pozytywnych i negatywnych skutków w środowisku wynikających z podjęcia inwestycji (drogi, autostrady, zakłady produkcyjne, składowiska odpadów, zbiorniki wodne itp.). Ocena wpływu  przedsięwzięć na środowisko jest niezbędna przy wydawaniu decyzji o lokalizacji i warunkach realizacji nowych inwestycji.

Ukończenie tej specjalności stwarza bardzo duże możliwości na rynku pracy, ze względu na fakt, że ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana przy planowaniu wszystkich  przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko.

Prowadzenie ocen środowiskowych wymaga wiedzy przyrodniczej, znajomości metod oraz formalnych procedur. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych i w organach ochrony środowiska uczestniczących w procedurach ocen oddziaływania na środowisko, jak też w instytucjach przygotowujących raporty OOŚ.

 

W ramach specjalności prowadzone będą zajęcia w następujących blokach tematycznych:

  • Procedury ocen oddziaływania na środowisko
  • Interakcje między środowiskiem, inwestycją i społeczeństwem
  • Sporządzanie i analiza raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  • Techniki komputerowe stosowane w ocenach środowiskowych
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, godz. 10:06 - Daniel Klich