W ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r., Wydział Nauk Społecznych KUL został zakwalifikowany do kategorii A.

Komunikat z dnia 30 września 2013 r. o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Wykaz jednostek - wyniki oceny

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017, godz. 12:15 - Maria Mazurek-Olszowa