Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie

Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby 

Biskupa Diecezji Rzeszowskiej

Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

 

Ochrona małżeństwa i rodziny

w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka

 

3-5 września 2018 roku, Rzeszów

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

logo_SKP-3 herb_diecezja_rzeszowska instytuttprzeszow TNKUL_SV_BROWN

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2018, godz. 14:53 - Magdalena Sawa