Hobas- nowy partner konkursu na prace dyplomowe Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej swissstandards.pl  Od teorii do praktyki.

 

Trwa IV edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” organizowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Konkurs skierowany jest do studentów, którzy są na etapie wyboru tematu pracy dyplomowej, jej pisania i obrony w roku akademickim 2016/2017. Aby zgłosić swój udział w  konkursie należy  do 30.11.2016 roku przesłać wybrany temat pracy wraz z krótkim opisem jej założeń (I etap). Mile widziane z obszarów: TSL, inżynieria sanitarna, inżynieria lądowa, architektura wnętrz mieszkalnych, rozwiązania dla sektora medycznego, marketing i komunikacja, technologie cieplne.

Od października do konkursu dołączył nowy Partner merytoryczny- firma Hobas, który w konkursie patronuje pracom z zakresu inżynierii sanitarnej, inżynierii lądowej i inżynierii środowiska. Autor najlepszej pracy z tego obszaru wygra 3 miesięczny płatny staż w Hobas. Po obyciu staży firma przewiduje możliwość zatrudnienia.

 

Konkurs „swissstandards.pl Od teorii do praktyki” skierowany jest do studentów studiów licencjackich lub inżynierskich oraz magisterskich, którzy obecnie przymierzają się do wyboru tematów prac dyplomowych, a w przyszłym roku akademickim (2016/2017) będą je pisać i bronić.

 

Do zgłoszenia udziału w Konkursie wystarczy przesłanie wybranego tematu wraz z krótkim (ok. 1-stronicowym) opisem założeń pracy. Zgłoszenia takie należy przesłać do Organizatora w terminie do 30.11.2016. ( I etap).

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace podejmujące tematykę korespondującą z obszarami aktywności biznesowej Parterów- Patronów merytorycznych Konkursu:

- pracom z zakresu TSL i rozwiązań biznesowych dla sektora logistyki  patronuje firma FRACHT FWO,

- pracom z zakresu architektury wnętrz mieszkalnych- FRANKE

- pracom z zakresu inżynierii sanitarnej- Geberit

- pracom z obszaru inżynierii sanitarnej, lądowej i środowiska- Hobas

-  pracom z zakresu komunikacji i marketingu – Stämpfli

- pracom zawierającym szeroko pojęte rozwiązana dla sektora medycznego – Swissmed

- pracom z obszaru technologii cieplnych- Zehnder.

 

Mile widziane prace podejmujące tematykę szwajcarskich standardów, wzorców i zasad właściwych dla rynku szwajcarskiego i panujących w  szwajcarskich firmach, działających w Polsce.

 

Osoby, których tematy zakwalifikowane zostaną do II etapu konkursu będą uprawnione do korzystania ze wsparcia mentorskiego Partnerów konkursu. Oznacza to m.in. możliwość konsultowania swoich prac, dostęp do specjalistycznych danych, wyników badań, etc. U wybranych Partnerów możliwe będzie również odbycie krótkich praktyk jeszcze podczas pisania pracy.

 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Jury spośród prac obronionych i przesłanych do 30.08.2017r.

Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże (od 1 do 3 miesięcy) albo wartościowe nagrody rzeczowe, przydatne w przyszłej pracy zawodowej (np. sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, urządzenia pomiarowe).

 

Inicjatorem i Organizatorem Konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś Partnerami IV edycji działające na terenie polski szwajcarskie firmy- beneficjenci znaku jakości swissstandards.pl, Fracht FWO, Franke, Geberit, Hobas, Swissmed, Stämpfli, Zehnder.

 

###

Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 180 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

Dodatkowe informacje o konkursie : www.odteoriidopraktyki.pl , www.facebook.com/odteoriidopraktyki

 

Katarzyna Kołowiecka, Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza                             
tel. 22 / 322 76 25
e-mail:  kk@swisschamber.pl

 

 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016, godz. 09:48 - Olga Żarska-Stępień