- Studyjny Wyjazd do Toskanii Barbarzyńca w ogrodzie 2007. Wyjazd do Włoch śladami Zbigniewa Herberta,    zorganizowany przez Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta

 - referat Katalog rzeźb w poezji Zbigniewa Herberta, wygłoszony na Warsztatach Herbetologicznych, zorganizowanych w ramach Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta w Domu Pracy Twórczej w Oborach pod Warszawą (20.10.2007r.)

- referat Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta, wygłoszony na konferencji naukowej Korespondencja sztuk - literatura a... na Uniwersytecie Zielonogórskim (23.10.2007r.)

- referat Inspiracje rzeźbiarskie w poezji Zbigniewa Herberta, wygłoszony na sesji zorganizowanej w ramach Literackiego Festiwalu Poezji „Miasto Poezji" (30.05.2008r.)

- prelekcja Moje Podróże z Panem Cogito i zorganizowanie wystawy w Zespole Szkół w Chodlu (17.04.2008r.)

- referat: Wobec nieobecności Boga? Bóg w poezji Zbigniewa Herberta, wygłoszony na sesji wewnętrznej Katedry Krytyki Literackiej -  Krytyka literacka - modele badawcze, cz. 1., z cyklu: Krytyka literacka a historia literatury. Pytania i odpowiedzi na progu wieku, (07.11.2008r)

- referat: Sztuka w twórczości Zbigniewa Herberta ­­- wygłoszony dla uczestników Kursu metodycznego dla nauczycieli muzyki, plastyki i tańca, zorganizowanego przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (05.12.2008r)

- 5 grudnia 2008r. – wykład Sztuka w twórczości Zbigniewa Herberta – dla nauczycieli – uczestników Kursu metodycznego, zorganizowanego przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

 

Referaty wygłoszone na sesjach wewnętrznych Katedry Krytyki Literackiej KUL:

 

- Wobec nieobecności Boga? Bóg w poezji Zbigniewa Herberta (07.11.2008r.)

- Zbigniew Herbert wobec tekstów naukowych o sztuce (24.04.2009r.)

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2009, godz. 12:09 - Jacek Hnidiuk