Za działania na rzecz ochrony rodziny, godności życia ludzkiego oraz za przypominanie o konieczności opierania życia społecznego na wartościach chrześcijańskich ks. abp Józef Michalik został uhonorowany tytułem „Deo et Patriae deditus”. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski otrzymał dyplom i statuetkę podczas inauguracji roku akademickiego KUL 20 października. Wcześniej przewodniczył Mszy św. w kościele akademickim.

 

 

Honorowy tytuł, którego nazwa nawiązuje do dewizy Uniwersytetu, został ustanowiony w 2009 r., przyznaje go senat uczelni. Jako pierwszy otrzymał go kard. Józef Glemp.

 

W laudacji na cześć laureata ks. prof. Piotr Stanisz podkreślił, że „podstawowym znakiem oddania Bogu i Ojczyźnie jest poświęcenie im swojej życiowej posługi”, co jest wyraźnie widoczne w przypadku ks. abp. Michalika. I dodał, że „nadanie tego tytułu, postrzegane w kontekście postawy życiowej Księdza Arcybiskupa, jawi się jako zwykłe dostrzeżenie faktów, dyktowane wymogami uczciwości”.

 

/mj/

Autor: Tomasz Adamczyk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013, godz. 11:07 - Tomasz Adamczyk