wieloletniego pracownika Działu Administracji Obiektami KUL