anioł cmentarny 

 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2016/17:

 

bibliofila, erudytę, zasłużonego długoletniego Dyrektora Biblioteki KUL,

odznaczonego Medalem za Zasługi dla KUL

  

biskupa seniora diecezji kieleckiej i emerytowanego profesora KUL

 

  • Kamilę Ślązak

studentkę III roku zarządzania

 

wieloletniego pracownika Działu Administracji Obiektami KUL

 

cenionego historyka, doktora honoris causa KUL

 

wykładowcę w Instytucie Filologii Romańskiej, mistrza i wychowawcę wielu pokoleń romanistów KUL

 

długoletniego pracownika Redakcji Wydawnictw i Wydawnictwa KUL

 

           doktora honoris causa KUL

 

długoletniego pracownika stołówki KUL

 

wieloletniego wykładowcę KUL,

autora cenionych publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny i płciowości

 

polityka, wybitnego męża stanu, doktora honoris causa KUL

 

emerytowanego profesora KUL,

wieloletniego Dyrektora Instytutu Muzykologii

 

cenionego nauczyciela, wychowawcę i erudytę

 

doktora honoris causa KUL, wybitnego dyplomatę

 

wieloletniego dyrektora Instytutu Wyższej Kultury Religijnej

 

    znawcę twórczości Bolesława Prusa i cenionego popularyzatora

 

długoletniego wykładowcę Instytutu Psychologii KUL

 

 wybitnego psychologa, doktora honoris causa KUL

 

      studentkę II roku psychologii

 

absolwenta KUL i pierwszego ordynariusza diecezji legnickiej

 

wykładowcę w Instytucie Filologii Romańskiej

 

wybitnego kompozytora, pianisty i pedagoga, wieloletniego wykładowcę KUL

 

         studenta I roku prawa

 

pedagoga, specjalistę z zakresu problemów przestępczości nieletnich, przemocy i uzależnień

 

  • Leona Formelę,

wieloletniego pracownika Redakcji Wydawnictw,

Wydawnictwie KUL i w Instytucie Filologii Polskiej

 

misjologa i religioznawcę,

 wieloletniego pracownika Uniwersytetu

  


 

Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017, godz. 10:18 - Leszek Wojtowicz