Szanowni Państwo,

proszę od odpowiedź, czy francuskie imię Arsène jest odmienne. Znająca język francuski koleżanka twierdzi, że z racji akcentowanego è imienia tego nie należy odmieniać. W mediach z kolei często można zauważyć formy Arsene`a, Arsenem. Jako że nie posługuję się językiem francuskim, trudno mi rozstrzygnąć, czy ma rację.

Jest to imię odmienne, ponieważ wygłosowe e nie jest akcentowane, a więc zanika w wymowie: Arsene czytamy [Arsen], a nie [Arsene]. Imię odmienia się więc jak rzeczownik zakończony na -n, zatem wersja odmiany upowszechniana przez media jest prawidłowa: Arsene'a, Arsene'owi, z Arsenem, o Arsenie.

Co do imion kończących się akcentowanym (kierunek pochylenia akcentu też jest istotny), nie tyle nie należy ich odmieniać, ile nie trzeba ich odmieniać. To znaczy, że nawet takie imiona można deklinować, tyle że za pomocą odmiany przymiotnikowej, np. René, Renégo, Renému, z Reném itd.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2012, godz. 12:17 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn