Imiona, takie jak: Bruno, Hugo, Iwo - w dopełniaczu zyskują formę: Brunona, Hugona, Iwona. A czy imię Rollo (jest taki angielski psycholog Rollo May) też podlega takiej odmianie?

 

 

Imię Rollo (podobnie jak niektóre inne zakończone na -o, np. Bruno, Otto, Hugo, Apollo) odmienia się jak rzeczowniki męskie twardotematowe z dodatkowym rozszerzeniem tematu fleksyjnego o element -on w przypadkach zależnych. Stąd formy: M. Rollo, D. i B. Rollona, C. Rollonowi, N. Rollonem, Msc. Rollonie.

Autor: Anna Majewska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, godz. 21:11 - Anna Majewska-Wójcik