Proszę o podanie poprawnej formy odmiany w zaproszeniach (l.mn i poj.) następujących nazwisk: Mazela, Rogozik, Mrozek, Baranik, Chojeńska, Święciak, Natkaniec, Krzystanek, Jurga, Kajca, Przybek, Mączka, Łągiewka, Czaja, knapik, Byczyński, Szygulska i Wnuk.

 

Ponieważ nazwisk jest dużo, a w zaproszeniach mogą być potrzebne najwyżej dwie formy – Mianownika i Biernika, podamy tylko te formy w obu liczbach. Nazwiska reprezentują trzy typy: 1) rzeczownikowe zakończone na spółgłoskę 2) rzeczownikowe kończące się samogłoską -a 3) przymiotnikowe na –ski.

 

Pani Anna Mazela, Pan Jan Mazela, Państwo Anna i Jan Mazelowie

Mamy zaszczyt zaprosić lub zapraszamy (kogo?) + Biernik:

Panią Annę Mazelę, Jana Mazelę, Państwa Annę i Jana Mazelów

 

Pani Anna Rogozik, Pan Jan Rogozik, Państwo Anna i Jan Rogozikowie

Zapraszamy Panią Annę Rogozik, Pana Jana Rogozika, Państwa Annę i Jana Rogozików

 

Pani Anna Mrozek, Pan Jan Mrozek, Państwo Anna i Jan Mrozkowie

Zapraszamy Panią Annę Mrozek, Pana Jana Mrozka, Państwa Annę i Jana Mrozków

 

Pani Anna Baranik, Pan Jan Baranik, Państwo Anna i Jan Baranikowie

Zapraszamy Panią Annę Baranik, Pana Jana Baranika, Państwa Annę i Jana Baraników

 

Pani Anna Chojeńska, Pan Jan Chojeński, Państwo Anna i Jan Chojeńscy

Zapraszamy Panią Annę Chojeńską, Pana Jana Chojeńskiego, Państwa Annę i Jana Chojeńskich

 

Pani Anna Święciak, Pan Jan Święciak, Państwo Anna i Jan Święciakowie

Zapraszamy Panią Annę Święciak, Pana Jana Święciaka, Państwa Annę i Jana Święciaków

 

Pani Anna Natkaniec, Pan Jan Natkaniec, Państwo Anna i Jan Natkańcowie

Zapraszamy Panią Annę Natkaniec, Pana Jana Natkańca, Państwa Annę i Jana Natkańców

 

Pani Anna Krzystanek, Pan Jan Krzystanek, Państwo Anna i Jan Krzystankowie

Zapraszamy Panią Annę Krzystanek, Pana Jana Krzystanka, Państwa Annę i Jana Krzystanków

 

Pani Anna Jurga, Pan Jan Jurga, Państwo Anna i Jan Jurgowie

Zapraszamy Panią Annę Jurgę, Pana Jana Jurgę, Państwa Annę i Jana Jurgów

 

Pani Anna Kajca, Pan Jan Kajca, Państwo Anna i Jan Kajcowie

Zapraszamy Panią Annę Kajcę, Pana Jana Kajcę, Państwa Annę i Jana Kajców

 

Pani Anna Przybek, Pan Jan Przybek, Państwo Anna i Jan Przybkowie

Zapraszamy Panią Annę Przybek, Pana Jana Przybka, Państwa Annę i Jana Przybków

 

Pani Anna Mączka, Pan Jan Mączka, Państwo Anna i Jan Mączkowie

Zapraszamy Panią Annę Mączkę, Pana Jana Mączkę, Państwa Annę i Jana Mączków

Pani Anna Łągiewka, Pan Jan Łągiewka, Państwo Anna i Jan Łągiewkowie

Zapraszamy Panią Annę Łągiewkę, Pana Jana Łągiewkę, Państwa Annę i Jana Łągiewków

 

Pani Anna Czaja, Pan Jan Czaja, Państwo Anna i Jan Czajowie

Zapraszamy Panią Annę Czaję, Pana Jana Czaję, Państwa Annę i Jana Czajów

 

Pani Anna Knapik, Pan Jan Knapik, Państwo Anna i Jan Knapikowie

Zapraszamy Panią Annę Knapik, Pana Jana Knapika, Państwa Annę i Jana Knapików

 

Pani Anna Byczyńska, Pan Jan Byczyński, Państwo Anna i Jan Byczyńscy

Zapraszamy Panią Annę Byczyńską, Pana Jana Byczyńskiego, Państwa Annę i Jana Byczyńskich

 

Pani Anna Szygulska, Pan Jan Szygulski, Państwo Anna i Jan Szygulscy

Zapraszamy Panią Annę Szygulską, Pana Jana Szygulskiego, Państwa Annę i Jana Szygulskich

 

Pani Anna Wnuk, Pan Jan Wnuk, Państwo Anna i Jan Wnukowie

Zapraszamy Panią Annę Wnuk, Pana Jana Wnuka, Państwa Annę i Jana Wnuków

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 16:56 - Natalia Sosnowska